Kundcirkularitet™

Nya möjligheter. Om och om igen.

Ett framtidsmaterial för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Genom Kundcirkularitet™ lyfter EcoRub materialåtervinning till en ny nivå i Sverige för tillverkande gummi- och plastindu­strier. Företagens produktionsspill återförs därigenom direkt in i den cirkulära ekonomin och deras CO2 avtryck minskas avsevärt.

Tack vare EcoRubs unika process för återvunna gummi- och plastmaterial, har vi genom up-cycling tagit fram ett 3D-print material som överträffar egenskaperna hos kundens jungfruliga material.

Global situation för resursanvändning

Användningen av återvunnet material i gummi- och plastindustrin står in­för en enorm expansion. Idag återvinns endast 4% av all producerad plast och blir till nya produkter. Samtidigt kommer marknaden för plastproduk­tionen som idag uppskattas till 60 miljoner ton i Europa av 360 miljoner ton globalt sett öka och antas fyrdubblas till 2050. För att nå FN:s klimat­mål och hållbart använda världens fossila resurser måste återvinning och återanvändning av både plast och gummi öka drastiskt.

Inom gummiindustrin återanvänds idag i princip inget industrigummi. I stället förbränns gummimaterial vilket leder till stora utsläpp av CO2 och behov av nyproduktion.

Genom EcoRubs unika process återanvänds gummit för produktion av nya produkter. Bara i Sverige genererar gummiindustrier årligen tusentals tonrestprodukter och produktionsspill från sin tillverkning.

Generellt är vi i dag duktiga på att sortera ut och skicka vårt avfall för återvinning. Men det räcker inte för att skapa en hållbar värld och byta ut gamla vanor mot en modern cirkulär ekonomi. Vi måste också se till att det som skickas till återvinning kommer i omlopp igen och igen, på riktigt.

Ett företags hållbarhetsarbete kan inte ha som slutpunkt att återvinna det avfall som uppstår i produktion, ett hållbarhetsarbete tar avstamp i återanvändning av det avfall som uppstått. Ecorubs TPRR-material kombinerar två material som i dag är svåra att återvinna i större skala – gummi och plast. Tack vare en unik innovation kan nya insatsmaterial till form- eller strängsprutning formas av återvunnet material. För att driva den cirkulära ekonomin framåt och minska uttaget av jungfruliga material ur vår jords resurser behöver andelen återvunna material ökas väsentligt och storskaligt. En av svårigheterna med att ta vara på det återvunna material som samlats in under decennier har varit lagstiftning.

Ecorubs ansvar – kundcirkularitet™

För att underlätta eget cirkulärt ansvar för tillverkare inom plast- och gummiindustrin har vi skapat kundcirkularitet™. Trots att många till­verkande industrier genererar mycket produktionsspill så återförs det i väldigt liten grad tillbaka in i produktionen. Företagen vill få en möjlighet att återinföra sitt materialspill i den egna produktionen för att skapa egen cirkularitet. De sorterar ofta materialspill internt men saknar möjlighet för återanvändning.

Nya och befintliga kunder kan tack vare samarbetet med EcoRub, skapa en egen cirkularitet för materialspill och därmed minska sina inköp av jungfruliga material.

Ett avfalls väg till ny produkt eller handelsvara är inte lättnavigerad. För att se till att detta sker cirkulärt har Ecorub säkerställt varje steg av processen:

  1. Bolaget är godkända avfallsmottagare så att återvunnet avfall tas om hand på rätt sätt i fabrik
  2. Ecorub har ett eget välutrustat laboratorium där vi kan mäta både ingående och utgående materialparametrar.
  3. TPRR-material är registrerade på REACH (kemikalieinspektionen).

Dessa steg har möjliggjort att de TPRR-material som lämnar fabriken är en ny handelsvara, en produkt som består av mer än 90% återvunnet material. En produkt som hjälper er i ert hållbarhetsarbete och stödjer er cirkulära affärsmodell.

  1. TPRR® utvecklas med visionen att alltid vara ett material som besitter bättre egenskaper än det material som ska ersättas. Exempelvis mer stöt- och köldtåligt vilket ger slutprodukten en mer hållbar produktdesign.
  2. TPRR-material hanteras som vilken annan råvara inom form- och strängsprutning. Inga nya investeringar behövs. Dessutom finns indikation på att TPRR® formsprutas till lägre temperaturer än konventionellt material.
  3. Hållbarheten i materialen verkar för längre användningstid och med möjlighet till återanvändning.
  4. En grundsten är att alla TPRR-material kan följa hela cirkeln i en cirkulär modell. Därför arbetar vi ständigt med projekt för att underlätta för insamling och utsortering av TPRR-material.
  5. TPRR® består i huvudsak på återvunna material som gummi från bildäck och olika typer av återvunnen plast. TPRR® är därför återvunnet och kan återvinnas igen

 

Up-cycling

Tack vare EcoRubs unika kompetens inom återvunna gummi- och plast­material, kan vi mycket exakt styra materialegenskaperna för de material vi producerar. Ibland blir materialegenskaperna t.o.m. bättre än för kundens jungfruliga material.

Det är det vi menar med EcoRub up-cycling. För kunds räkning har vi tagit fram ett sådant material för 3D-printning. Materialet blir därmed inte bara återvun­net utan också bättre för kunden.

 

Se The Ecoway 2024 nedan:

The Ecoway 2024 – Vägen till kundcirkularitet™