Nyheter

Information till aktieägare samt allmänhetens bevakning

Välj någon av alternativen ovan för att följa allmänhetens och medias bevakning av Ecorubs aktiviteter alternativt den ekonomiska bevakningen

Länk till Fredrik Ardefors (vd för Svensk Däckåtervinning AB) tal i Almedalen 2019

 

Länk till artikel i Affärstidningen Näringsliv om att Ecorub tillverkar ekologiskt gummi av gamla bildäck

Läs artikel här

Länk till intervju med vd Åke Paulsson gjord av P4 Västerbotten, från 20 februari 2019.

Lyssna på inslaget

Ny produktionslinje startklar

Ecorub har investerat i en mycket avancerad utrustning för tillverkning av formsprutningspellets. Det kommer senare att användas i 3D-printing av olika emballage

Läs mer

Projekt för 3D-printing har påbörjats

Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp har beviljats 4,1 miljoner kronor från Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts.

Läs mer

Europeanceo: EcoRub leadership bounces back with recycled rubber push

Läs mer här

EcoRubs projekt ACE ett av hundra lovande utvecklingsprojekt inom miljöområdet

Läs mer här

EcoRub AB: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin femte konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen.

Läs mer

Syllist i TPRR® går i produktion- EcoRub sätter en syllist i återvunnet material på marknaden

Tillsammans med ett lokalt byggföretag, inriktat på ekologiskt byggande, har EcoRub tagit fram en syllist för att utgöra tätskikt mellan grund och byggblock. EcoRub har för detta projekt utvecklat ett ändamålsenligt TPRR®-material. Utformningen av själva verktyget för att kunna producera syllisten har gjorts tillsammans med byggföretaget samt med det plastföretag som kommer att producera syllisten. …

Läs mer

Ny styrelseordförande i EcoRub

EcoRubs styrelse har, i den styrelseformation som valdes vid årsstämman den 24:e juni, hållit ett konstituerade styrelsemöte.  

Läs mer

Kommuniké från årstämma

EcoRub AB (publ) (”Bolaget”) höll under onsdagen den 24 juni 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Skellefteå samt via den digitala mötestjänsten GoPlenum, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Läs mer

Årsredovisning samt kompletterade dokument till årsstämma

EcoRub AB (publ) avger här, av styrelsen, antagen årsredovisning.

Läs mer

Krävande testserie till Italien.

Ecorub, Svensk Däckåtervinning och dess motsvarighet i Italien – Ecopneus driver ett projekt att testa TPRR® i markplattor för två krävande objekt.

Läs mer

Två nya material utvecklade och standardiserade

EcoRub har utvecklat två nya TPRR®- material och registrerat dessa på REACH/Kemikalieinspektionen

Läs mer

Erhållit ISO-certifiering för 9001 samt 14001

EcoRub har har sedan 2019 ökat tempot på kvalitetsarbetet med målsättningen att bli ISO-certifierade. Efter en lyckosam revision i februari har vi nu erhållit certifikaten för ISO 9001 samt 14001. Att ISO-certifiera oss enligt de nya standarderna har varit en naturlig del i företagets kvalitetsarbete - där kundnyttan är central.  EcoRubs kvalitetschef Hélen Mkandawire har på…

Läs mer

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Årstämman kommer att hållas onsdag den 24:e juni, kl. 10:00 genom digital medverkan via anpassad programvara

Läs mer

Delårsrapport för Ecorub AB (publ)

Januari - Mars 2020

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin fjärde konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen

Läs mer

Månadsbrev mars 2020, EcoRub bygger vidare för framtiden

Efter en marsmånad med djup inbromsning av hela världsekonomin väljer EcoRub att fortsätta lyfta blicken och se framåt. 

Läs mer

Artikel om skrönan om mikroplaster:

https://www.ecorub.se/wp-content/uploads/2019/09/Skrönan-om-mikroplaster-1.pdf

Det finns massor med projekt där plastavfall omvandlas till diesel och i bland ny plastråvara som eten. Indonesien är världens nästa största producent av plastavfall. Ett lågteknologiskt projekt har utvecklat en teknik för att göra bränsle (diesel och fotogen) av plastavfall. Tanken är att tekniken ska kunna användas av enskilda personer och av loksamhällen (byar). Kostnaden är ca 10 000 per maskin.

Professionella anläggningar finns som omvandlar 10 ton plastavfall till 10 000 liter Diesel (eller bensin eller fotogen eller eten) per dag.

https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/an-indonesian-charity-is-turning-plastic-waste-into-diesel-fuel/11401386

Sköldpaddor äter plast som liknar sjögräs. Vetenskapmän från University of Exeter  undersöklte 19 sköldpaddor som spolats upp på sträder på Cypern. Alla hade plast i magarna med hade dött av att de fastnat i fiskenät. Plastbitarna är ganska stora och kan inte räknas som mikroplatser.

https://uk.news.yahoo.com/turtles-eat-more-black-green-131904149.html

Studie från Nederländernas “National Institute for Public Health” visar att även vid höga temperaturer avger inte gummigranulat i konstgräsfotbollplaner kemikalier.

Vid 70 grader: “The measurements show that hardly any chemicals were released at these temperatures. The substances are therefore not expected to pose any health risks.”

https://www.rivm.nl/en/news/no-extra-chemicals-released-from-rubbergranulate-at-high-temperatures

Studie som visar att larmen om konstgräsplaner är start överdrivna:

https://www.sdab.se/fakta/undersidor-fakta/ny-studie-visar-att-larmen-om-konstgraesplaner-aer-starkt-oeverdrivna/

EU-Kommissionen förnekar planer på att förbjuda gummigranulat i kontsgräsfotbollsplaner:

https://www.tyreandrubberrecycling.com/latest-news/posts/2019/july/ec-says-no-plan-to-ban-artificial-turf-infill/

Styrelseledamot sökes till EcoRub AB

Ecorub är ett tillväxtbolag som utvecklar material och produkter av återvunnet gummi. Över 20 års kunskap och erfarenhet har resulterat i en rad patenterade tekniker som bearbetar återvunnet gummi och återvunnen plast till nya kostnadseffektiva och hållbara gummi- och plastmaterial som på vitala områden har bättre egenskaper än ursprungsmaterialet. Bolagets verksamhet bidrar därigenom till en mer hållbar utveckling. 

 

Affärsidé

Ecorubs affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnet gummi och plast till nya produkter som ger kunderna ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi. Bolaget etablerades under 1995 och har sitt huvudkontor i Hökmark. 2014 noterades Ecorub AB på Spotlight Market (dåvarande Aktietorget).   >> Läs mer om bolaget

 

Profil på ledamoten

Bolaget är mitt uppe i en tillväxtfas där man omorganiserar från att ha varit en typisk innovations-startup inom Greentech till att bli en scaleup och mer av ett modernt framtida marknadsbolag.

Styrelsen förstärktes under hösten med en extern kvinnlig styrelseledamot. Nu till vårens årsstämma söker vi ytterligare en extern styrelseledamot som vi gärna ser har gedigen erfarenhet av strategisk försäljning och marknadsbearbetning i internationell kontext. En person som med hög integritet och stort engagemang deltar i styrelsens diskussioner och har mod att ifrågasätta och komma med egna initiativ.

Ansökan

Om du vill skicka in en intresseanmälan ber vi dig fylla i vårt ansökningsformulär (före den 15 mars) Om du har frågor och vill komma i kontakt med bolaget så kan du mejla till valberedningens ordförande Suzanne Sandler valberedning@ecorub.se . Märk/Ämne: Ecorub 2020 Styrelseledamot.

Ecorub AB