Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Reviderad årsredovisning för 2018 är publicerad

Inga förändringar har skett jämfört med den bokslutskommunike som bublicerades 20190215

Läs mer

Beslut om riktad emission

Styrelsen har beslutat om en riktad emission om 1 M SEK.

Läs mer
Ecorub AB