Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

EcoRubs nya valberedning har konstituerat sig

Årsstämman den 25 juni i Hökmark valde en ny valberedning med Suzanne Sandler som valberedningens ordförande. Till övriga ledamöter i valberedningen valdes grundaren och vd Åke Paulsson och styrelsens ordförande Mats Allanson.

Läs mer

Ecorubs första TPRR® material registrerat som handelsvara

Ecorub har registrerat sitt första TPRR® material på REACH/Kemikalieinspektionen

Läs mer
Ecorub AB