Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Rättelse: EcoRub AB: Nyemission registrerad

Rättelsen gäller att MAR ettiketten kom med: EcoRub AB avslutade fredag den 15 juni sin företrädesemission. Därutöver beslutade styrelsen att nyttja den överteckningsoption som var möjlig. Emissionerna tillförde bolaget 11 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

EcoRub AB: Nyemission registrerad

EcoRub AB avslutade fredag den 15 juni sin företrädesemission. Därutöver beslutade styrelsen att nyttja den överteckningsoption som var möjlig. Emissionerna tillförde bolaget 11 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB

EcoRub AB, org.nr 556438-0284 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 30 juni 2021 kl. 10:00 i bolagets lokaler i Högmark 114; 932 93 i Lövånger. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Läs mer

3D-printning av TPRR®-material tillsammans med BLB industries AB

Nu har vi på EcoRub varit hos BLB Industries AB och testat 3D-printa våra standardmaterial.

Läs mer

EcoRub AB: Nyemission i EcoRub övertecknad

EcoRub AB avslutade tisdag den 15 juni sin företrädesemission. Emissionen om 9,4 MSEK tecknades till 17,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 181 %. Med anledning av den kraftiga överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja möjligheten att utöka emissionen med överteckningsoptionen som var en del av villkoren i emissionen. EcoRub tillförs därmed ytterligare 1,6 MSEK,…

Läs mer

Lyckad strängsprutning med TPRR® i produkter från Sandviks Plast

Strängsprutning med TPRR® utfördes under veckan där prototyper av flertalet lister och profiler tillverkades. Sandviks Plast är nöjda med resultatet och har pratat med sina kunder som också de är intresserade att ersätta deras befintliga plaster med återvunnen TPRR®.

Läs mer

EcoRub AB (Publ) Årsredovining 2020

EcoRub AB publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Läs mer

Prototyptillverkning i TPRR® genom 3D-printning för två pågående kundcase

EcoRub kommer att tillverka två prototyper utav standardiserade TPRR® material genom BLB Industries 3D-printning process. Den ena produkten är en bildäckskudde för uppställning av bilar från Bilkompaniet Tråvad AB. Den andra produkten är en patenterad konstruktion av SYK Innovation AB för optimerad hantering vid tömning av hushållsavfall från soptunnor.

Läs mer

EcoRub AB: Nyemission i EcoRub inleds m å ndag den 31 maj

Måndag den 31april 2021 inleds företrädesemissionen i EcoRub AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptionerna i mars 2021. Emissionen är säkerställd till drygt 37 procent genom teckningsåtaganden från huvudägare, styrelseledamöter, ledande befattningshavare och nya investerare som gjort teckningsåtaganden utan ersättning. Huvudägaren har därutöver…

Läs mer

KALLELSE TILL årsstämma I EcoRub AB

Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284, kallas till årsstämma den 30 juni 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Hökmark 114; 932 93 Lövånger, dessutom ges möjlighet till digital närvaro. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Ecorub AB:s webbplats.

Läs mer

EcoRub senarelägger årsstämman till den 30 juni 2021

EcoRub AB meddelar härmed att bolagets årsstämma senareläggs. Årsstämman är planerad att hållas den 30 juni 2021. Bakgrunden till senareläggningen av årsstämman är administrativa skäl. Det ursprungliga datumet för årsstämman var den 16 juni 2021.   För mer information vänligen kontakta: Anders Färnlöf, styrelseordförande anders.farnlof@sdab.se Isac Andersson, VD Isac.andersson@ecorub.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,…

Läs mer

Avtal tecknat med Odin Target

EcoRub AB har idag tecknat avtal med Odin Target AB gällande arbetsplatsmattor till Polishögskolan i Borås.

Läs mer
Ecorub AB