Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

2021:

Ordrar, tester, avtal:

EcoRub vinner ny affär med the Industry

Tre order till ett totalt värde av cirka 50 000 kr

Ny order av TPRR®

Första tester av 3D-filament

Ecorub har idag tecknat nytt avtal med OdinTarget

Ecorub skriver samarbetsavtal med lostboyslab och industry

3D-printning av TPRR®-material tillsammans med BLB industries AB

Lyckad strängsprutning med TPRR® i produkter från Sandviks Plast

Prototyptillverkning i TPRR® genom 3D-printning för två pågående kundcase

Avtal tecknat med Odin Target

Förtydligande: Sex nya standardmaterial

Sex nya standardmaterial

EcoRub och NEFAB samarbetar kring mer miljövänligt material – utvärderar TPRR®

Bilkompaniet Tråvad väljer TPRR® till en ny produkt

Fortsatta blickar mot byggindustrin och Italien-samarbete

Nyemissioner:

EcoRub tillförs 4,56 MSEK

Rättelse: EcoRub AB: Nyemission registrerad

EcoRub AB: Nyemission registrerad

EcoRub AB: Nyemission i EcoRub övertecknad

EcoRub AB: Nyemission i EcoRub inleds måndag den 31 maj

Rättelse EcoRub AB: EcoRub genomför nyemission

EcoRub AB: EcoRub genomför nyemission

Flaggningsmeddelande i EcoRub AB (publ)

Rapporter och nyheter:

Ecorub kvartalsrapport Q3 2021

The Ecoway 2024 – vägen mot kundcirkularitetTM

Halvårsrapport Ecorub AB

EcoRub AB (Publ) Årsredovisning 2020

Delårsrapport Q1 2021

Tidigareläggning av kvartalsrapport

Isac Andersson tillträder som VD i EcoRub AB

VD-byte i EcoRub – Isac Andersson blir ny VD för EcoRub

Bokslutskommuniké 2020

Bolagsstämmor:

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB

Förtydligande avseende styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet i EcoRub AB

Kallelse till extra bolagsstämma

Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB

KALLELSE TILL årsstämma i EcoRub AB

EcoRub senarelägger årsstämman till den 30 juni 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB

Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)