Ecorub varumärken

Medan Ecorub huvudsakligen fokuserar på forskning och utveckling av olika TPRR®-material, tillverkas produkter baserade på denna teknik och med unika egenskaper under tre oberoende varumärken

    

TPRR® – nya, återvunna fördelar

Ecorubs patenterade återvinningsmetod har skapat en helt ny materialkategori: TPRR® (termoplastisk återvunnet gummi). Det innebär att företag nu kan välja nya material och egenskaper för sina produkter, material som vida överträffar äldre och dyrare lösningar. Omöjligt? Nej, titta lite närmare ska du se.

Den smarta lösningen på ett globalt ekologisk dilemma

I dag kasseras mer än 300 miljoner bil- och lastbilsdäck varje år i Europa. Däck som av tekniska orsaker inte går att återanvända och snabbt blir ett berg av dåligt samvete. TPRR® förändrar spelreglerna. Denna patenterade metod innebär att vulkaniserat gummi inte längre är ett problem, utan ett perfekt råmaterialet med skräddarsydda egenskaper för specifika ändamål. Ett material som dessutom kan återvinnas igen om och om igen…

Partner för utveckling, prototyp och produktion

Ecorub har en unik kompetens inom gummi- och plaståtervinning. Detta, kombinerat med vår djupa kunskap om material- och produktutveckling, har gjort oss till en uppskattad partner i test- och pilotprojekt i en rad olika branscher. Vi hjälper företag med FoU-projekt och testserier av nya produkter och / eller material. Vi levererar specialutvecklat råmaterial och hjälper företag med know-how och teknisk support i deras produktion (såväl extrudering som stansning).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ecorub AB