EcoRub AB

Ecorub AB är ett hållbarhetsföretag som har teknologi för att av billigt ”avfall” som finns i mycket stora mängder skapa ett återbruksbart material med höga materialegenskaper som konkurrerar på en marknad med höga priser.

”Avfallet” är begagnade bildäck, konsumentplast (returmaterial) och i vissa fall biologiska fibrer.

Våra material har värdefulla egenskaper som mycket god åldringsbeständighet, mycket höga flexvärden (kan bockas fram och bak mycket länge). Teknologin gör det möjligt att skapa material med såväl hög som låg draghållfasthet, hårdhet, rivhållfasthet, nötningsegenskaper, mm – just genom att väldigt många olika ”recept” kan skapas med materialegenskaper inom ett mycket vitt fält.