Nyheter

Information till aktieägare samt allmänhetens bevakning

Välj någon av alternativen ovan för att följa allmänhetens och medias bevakning av Ecorubs aktiviteter alternativt den ekonomiska bevakningen

Länk till artikel i Affärstidningen Näringsliv om att Ecorub tillverkar ekologiskt gummi av gamla bildäck

Läs artikel här

Länk till intervju med vd Åke Paulsson gjord av P4 Västerbotten, från 20 februari 2019.

Lyssna på inslaget

Ny produktionslinje startklar

Ecorub har investerat i en mycket avancerad utrustning för tillverkning av formsprutningspellets. Det kommer senare att användas i 3D-printing av olika emballage

Läs mer

Projekt för 3D-printing har påbörjats

Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp har beviljats 4,1 miljoner kronor från Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts.

Läs mer

Europeanceo: EcoRub leadership bounces back with recycled rubber push

Läs mer här

EcoRubs projekt ACE ett av hundra lovande utvecklingsprojekt inom miljöområdet

Läs mer här

Reviderad årsredovisning för 2018 är publicerad

Inga förändringar har skett jämfört med den bokslutskommunike som bublicerades 20190215

Läs mer

Beslut om riktad emission

Styrelsen har beslutat om en riktad emission om 1 M SEK.

Läs mer

Lösen av teckningsoptioner av serie TO 4 B slutförd

Lösenperioden för Ecorubs teckningsoption TO 4 B löpte från och med den 3 maj till och med den 24 maj 2019. Tio aktier per 20190426 gav rätt till nio teckningsoptioner.  En (1) teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ecorub till kursen 0,16 kr. 

Läs mer

EcoRub inleder utvecklingsprojekt med nano-materialet grafen - 2D fab levererar grafen och support

Grafen har en lång rad av unika egenskaper som bland annat ökad slitstyrka, buller­dämpning, slagstyrka, elektriskt ledande, som endast behövs i väldigt liten mängd som inblandning i material för att ge dessa förbättrade egenskaper. EcoRub har beslutat att inleda ett utvecklingsprojekt med målet att uppnå kraftigt förbättrade produktegenskaper genom att tillföra nano-materialet grafen i sina…

Läs mer

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019, kl. 10:00 i EcoRubs lokaler Hökmark 114  930 93 Lövånger.   

Läs mer

Uppskjuten årsstämma

Ecorub har beslutat skjuta på bolagets årsstämma.

Läs mer

Svensk Däckåtervinning beställer demoprodukt

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) inleder samarbete med Ecorub.  Vi hoppas på ett utvecklat samarbete med SDAB, säger Åke Paulsson vd för Ecorub.

Läs mer

Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (PUBL), januari - mars 2019

JANUARI-MARS · Nettoomsättning för perioden 0,53 Mkr (0,71) · Resultat efter finansnetto – 2,0 Mkr (– 0,74) · Resultat per aktie -0,02 kr (-0,01) · Likvida medel vid periodens slut 0,013 Mkr (4,8 Mkr) · Försäljningsutvecklingen under kvartalet ligger i nivå med vår prognos. Kostnaderna ligger också i nivå med vår prognos. · I den…

Läs mer

Kvartalsrapport för EcoRub AB (publ) januari - mars 2019 är tidigarelagd och publiceras idag inom kort

Kvartalsrapporten för Ecorub AB (publ) januari - mars 2019 är klar och publiceras därför inom kort.

Läs mer

Produktionsförsök i Rumänien blev en succe

Rumänska staten planerar en storskaling satsning för att reparera bevattningskanaler med medel från EU

Läs mer

Styrelseordförande tecknar aktier

Styrelseordförande Svante Larsson har beslutat att utnyttja alla sina vederlagsfria teckningsoptioner

Läs mer

Årsstämman är flyttad

Styrelsen har beslutat att flytta på årsstämman på grund av att den sammanfaller med sista dagen för teckningstiden för de vederlagsfria teckningsoptionerna. 

Läs mer
Ecorub AB