Nyheter

Information till aktieägare samt allmänhetens bevakning

Välj någon av alternativen ovan för att följa allmänhetens och medias bevakning av Ecorubs aktiviteter alternativt den ekonomiska bevakningen

Ny produktionslinje startklar

Ecorub har investerat i en mycket avancerad utrustning för tillverkning av formsprutningspellets. Det kommer senare att användas i 3D-printing av olika emballage

Läs mer

Projekt för 3D-printing har påbörjats

Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp har beviljats 4,1 miljoner kronor från Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts.

Läs mer

Europeanceo: EcoRub leadership bounces back with recycled rubber push

Läs mer här

EcoRubs projekt ACE ett av hundra lovande utvecklingsprojekt inom miljöområdet

Läs mer här

Första mera komplicerade formsprutade produkten i egen regi

EcoRub börjar producera!

Läs mer

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2018

JANUARI-DECEMBER · Nettoomsättning för perioden 2,6 Mkr (4,4) · Resultat efter finansnetto -6,3 (– 1,7) · Resultat per aktie -0,10 kr (-0,03) · Likvida medel vid periodens slut 1,9 Mkr (0,7) · Antalet aktier 2018 12 31var 66 195 623. Alla aktier är B-aktier. · Ecorub har under året tagit avgörande steg framåt för att skapa…

Läs mer

Bracknor avstår från att kräva återstående Trancher

EcoRub har fått meddelande om att Bracknors verksamhet  begränsats.

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin sjätte konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av tjugofyra notes. Därmed är alla notes konverterade.

Läs mer

EcoRub anställer en ansvarig för laboratorium och kvalitetssäkring

EcoRub förstärker sin stab med en nyckelperson.

Läs mer

Ecorub visar vägen med produkter som tillverkas av TPRR® material

Ecorub investerar i verktyg  och maskiner för ca 0,5 MSEK för ändamålet och produkterna tillverkas för att marknadsföra TPRR® materialens unika egenskaper utan att avslöja externa projekt.         

Läs mer

EcoRub avstår från att rekvirera fler transcher

På styrelsemöte torsdagen den 2019 01 31 beslutat att  EcoRub inte ska rekvirera fler trancher från Bracknor som  European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin femte konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av fem notes.

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin fjärde konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av fem notes.

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin tredje konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av sex notes.

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin andra konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av åtta notes.

Läs mer

Lösen av teckningsoptioner av serie TO 3 B slutförd

Lösenperioden för Ecorubs teckningsoption TO 3 B löpte från och med den 29 november till och med den 14 december 2018. En (1) teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ecorub till kursen 0,28 kr.  

Läs mer
Ecorub AB