Nyheter

Avsiktsförklaring med Aalborgs Gummivarefabrik A/S

EcoRub har tecknat en avsiktsförklaring med Aalborgs Gummivarefabrik A/S i Danmark om ett strateiskt samarbete

Läs mer

Styrelseordförande tecknar aktier

Styrelseordförande Svante Larsson har beslutat att utnyttja vederlagsfria teckningsoptioner.

Läs mer

Första leverans av pellets har skett

Leveranser har skett under veckan.

Läs mer

Lösen av teckningsoptioner av serie TO 3 B

Lösenperioden för Ecorubs teckningsoption TO 3 B löper från och med den 29 november till och med den 14 december 2018. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ecorub till kursen 0,28 kr.  

Läs mer

Drift av pelletsutrustning påbörjad

Den kinesiska teknikern har godkännt  maskininstallationen.

Läs mer

Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (publ) Januari - September 2018

JANUARI-SEPTEMBER · Nettoomsättning för perioden 1,8 Mkr (2,7) · Resultat efter finansnetto – 3,7 Mkr (– 1,0 · Resultat per aktie -0,06 kr (-0,02) · Likvida medel vid periodens slut 0,015 Mkr (0,62) · Ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund om 20 MSEK har slutits · En första utbetalning från European High Growth…

Läs mer

EcoRub har fått Europeiskt Varumärkesskydd

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) har idag registrerat varumärket TPRR för EcoRub.

Läs mer

Nyanställning av säljare

Som en del av planen att öka försäljningen på befintliga marknader har en ytterligare säljare anställts.

Läs mer

EcoRub ger ut vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen för EcoRub har beslutat att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub Ab (publ)

Vid extra bolagsstämman i EcoRub AB(publ) den 9:e november i Hökmark, Skellefteå Kommun, fattades följande beslut:

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin första konvertering till aktier

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes.

Läs mer

Nyanställning av säljare

Som en del av planen att öka försäljningen på befintliga marknader har en säljare anställts.

Läs mer
Ecorub AB