Nyheter

Information till aktieägare samt allmänhetens bevakning

Välj någon av alternativen ovan för att följa allmänhetens och medias bevakning av Ecorubs aktiviteter alternativt den ekonomiska bevakningen

Länk till Fredrik Ardefors (vd för Svensk Däckåtervinning AB) tal i Almedalen 2019

 

Länk till artikel i Affärstidningen Näringsliv om att Ecorub tillverkar ekologiskt gummi av gamla bildäck

Läs artikel här

Länk till intervju med vd Åke Paulsson gjord av P4 Västerbotten, från 20 februari 2019.

Lyssna på inslaget

Ny produktionslinje startklar

Ecorub har investerat i en mycket avancerad utrustning för tillverkning av formsprutningspellets. Det kommer senare att användas i 3D-printing av olika emballage

Läs mer

Projekt för 3D-printing har påbörjats

Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp har beviljats 4,1 miljoner kronor från Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts.

Läs mer

Europeanceo: EcoRub leadership bounces back with recycled rubber push

Läs mer här

EcoRubs projekt ACE ett av hundra lovande utvecklingsprojekt inom miljöområdet

Läs mer här

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin första konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av åtta  notes från den andra tranchen

Läs mer

Ecorub fortsätter att stärka organisationen

Ecorub rekryterar mer personal

Läs mer

Ecorub söker ny vd. Bygger vässad säljorganisation och förstärker produktionen

Ecorub har nu tagit nästa steg för att kraftsamla på forskning och utveckling och försäljning av TPRR-material och produkter.

Läs mer

Beslut om en ny tranch

För att kunna genomföra det uppdrag som bolaget fått som ägardirektiv behöver bolaget rekvirera en tranch från EHGOSF

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i EcoRub AB(publ) den 18:e november i Hökmark, Skellefteå Kommun, fattades följande beslut:

Läs mer

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma 18 november 2019

Inför extrastämman den 18 november, där Ecorub ska besluta om nytt ägardirektiv och välja in en ny extern styrelseledamot, valde valberedningen att gå ut med en öppen rekryteringsannons via Styrelseakademien och LinkedIn. Gensvaret blev oväntat stort men framförallt var det en historiskt hög andel kvinnor som sökte uppdraget.

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2019

JANUARI-SEPTEMBER · Nettoomsättning för perioden 2,77 Mkr (1,84) · Resultat efter finansnetto – 5,5 Mkr (– 3,7) · Resultat per aktie -0,04 kr (-0,06) · Likvida medel vid periodens slut 0,347 Mkr (0,015) · Sammanlagda försäljningen har ökat med 49 % jämfört med samma period 2018. · De tre första materialen är registrerade på REACH/Kemikalieinspektionen.…

Läs mer

Kvartalsredogörelse för Q3 2019 är tidigarelagd och publiceras i morgon

Kvartalsredogörelsen för Ecorub AB (publ) januari - september 2019 är klar och publiceras därför 2019 11 07.

Läs mer

Ecorub anlitar en extern resurs för att skapa en säljmotor

I våras genomförde Ecorub en tillväxtanalys enligt Ahrens "Rapid Growth Concept" med hjälp av ett lokalt företag,  Affärsliv w3 AB. Sedan dess har vi åtgärdat de svaga sidor som fanns och tar nu itu med den stora utmaningen att skapa en säljmotor.

Läs mer

Ecorub erhåller lån från Svante Larsson

Likviditeten säkrad ett halvt år för driften av företaget. 

Läs mer

Korrigering- Ökad försäljning till och med tredje kvartalet med 48 %- Omvänd vinstvarning

Jämfört med försäljningsökningen det första halvåret har nu försäljningsökningen tredubblats. 

Läs mer

Ökad försäljning till och med tredje kvartalet med 48 %

Jämfört med försäljningsökningen det första halvåret har nu försäljningsökningen tredubblats. 

Läs mer

Artikel om skrönan om mikroplaster:

https://www.ecorub.se/wp-content/uploads/2019/09/Skrönan-om-mikroplaster-1.pdf

Det finns massor med projekt där plastavfall omvandlas till diesel och i bland ny plastråvara som eten. Indonesien är världens nästa största producent av plastavfall. Ett lågteknologiskt projekt har utvecklat en teknik för att göra bränsle (diesel och fotogen) av plastavfall. Tanken är att tekniken ska kunna användas av enskilda personer och av loksamhällen (byar). Kostnaden är ca 10 000 per maskin.

Professionella anläggningar finns som omvandlar 10 ton plastavfall till 10 000 liter Diesel (eller bensin eller fotogen eller eten) per dag.

https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/an-indonesian-charity-is-turning-plastic-waste-into-diesel-fuel/11401386

Sköldpaddor äter plast som liknar sjögräs. Vetenskapmän från University of Exeter  undersöklte 19 sköldpaddor som spolats upp på sträder på Cypern. Alla hade plast i magarna med hade dött av att de fastnat i fiskenät. Plastbitarna är ganska stora och kan inte räknas som mikroplatser.

https://uk.news.yahoo.com/turtles-eat-more-black-green-131904149.html

Studie från Nederländernas “National Institute for Public Health” visar att även vid höga temperaturer avger inte gummigranulat i konstgräsfotbollplaner kemikalier.

Vid 70 grader: “The measurements show that hardly any chemicals were released at these temperatures. The substances are therefore not expected to pose any health risks.”

https://www.rivm.nl/en/news/no-extra-chemicals-released-from-rubbergranulate-at-high-temperatures

Studie som visar att larmen om konstgräsplaner är start överdrivna:

https://www.sdab.se/fakta/undersidor-fakta/ny-studie-visar-att-larmen-om-konstgraesplaner-aer-starkt-oeverdrivna/

EU-Kommissionen förnekar planer på att förbjuda gummigranulat i kontsgräsfotbollsplaner:

https://www.tyreandrubberrecycling.com/latest-news/posts/2019/july/ec-says-no-plan-to-ban-artificial-turf-infill/

Styrelseledamot sökes till EcoRub AB

EcoRub är ett tillväxtbolag som utvecklar material och produkter av återvunnet gummi. Över 20 års kunskap och erfarenhet har resulterat i en rad patenterade tekniker som bearbetar återvunnet gummi och återvunnen plast till nya kostnadseffektiva och hållbara gummi- och plastmaterial som på vitala områden har bättre egenskaper än ursprungsmaterialet. Bolagets verksamhet bidrar därigenom till en mer hållbar utveckling.

 

Affärsidé

EcoRubs affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnet gummi och plast till nya produkter som ger kunderna ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi. Bolaget etablerades under 1995 och har sitt huvudkontor i Hökmark. 2014 noterades EcoRab AB på Spotlight Market (dåvarande Aktietorget).

 

Profil på ledamoten

Då bolaget står inför en ny tillväxtfas och idag verkar på en internationell marknad, finns en medvetenhet i styrelsen om att det krävs en satsning kring att utveckla rutiner, processer och etablering av en ny ledningsstruktur.
Därför söker EcoRub till sin styrelse en analytisk och resultatdriven ledamot som med mycket goda kunskaper inom organisation, kompetensförsörjning och HR kan stärka upp befintlig styrelse, som idag består av sex ledamöter (inklusive vd). En person som med hög integritet och stort engagemang deltar i styrelsens diskussioner och har mod att ifrågasätta och komma med egna initiativ.

 

Förväntningar på ledamoten

Han/hon ska:

  • Ha erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete i företag med fokus på effektivitet och affärsnytta
  • Kunna förstå, analysera och föreslå förbättringar av företagets rutiner och processer på såväl lednings- som på styrelsenivå
  • På ett ansvarstagande sätt ha mod att utmana vanetänkande och stimulera till nytänkande
  • Vara en resultatdrivande teamspelare
  • Ha god förståelse för, och gärna erfarenhet av, styrelseuppdrag (Certifikat eller diplom i styrelsearbete är meriterande)
  • Vara affärsmässig och kunna läsa, analysera och kommentera företagets ekonomiska rapportering
  • Erfarenhet av styrning av mindre noterade bolag är en merit

 

Ansökan

Om du är intresserad av uppdraget och anser att du har rätt kvalifikationer ber vi dig mejla din ansökan till valberedningens ordförande Suzanne Sandler på valberedningen@ecorub.se senast den 28 oktober. Märk/Ämne: H19 Styrelseledamot EcoRub, skriv en kort text om varför du är intresserad och kvalificerad för uppdraget. Bifoga ett akuellt Cv gärna formulerat ur ett styrelseperspektiv.

För ytterligare upplysningar kontakta Åke Paulsson 070 663 41 74

Ecorub AB