Nyheter

Information till aktieägare samt allmänhetens bevakning

Välj någon av alternativen ovan för att följa allmänhetens och medias bevakning av Ecorubs aktiviteter alternativt den ekonomiska bevakningen

Länk till Fredrik Ardefors (vd för Svensk Däckåtervinning AB) tal i Almedalen 2019

 

Länk till artikel i Affärstidningen Näringsliv om att Ecorub tillverkar ekologiskt gummi av gamla bildäck

Läs artikel här

Länk till intervju med vd Åke Paulsson gjord av P4 Västerbotten, från 20 februari 2019.

Lyssna på inslaget

Ny produktionslinje startklar

Ecorub har investerat i en mycket avancerad utrustning för tillverkning av formsprutningspellets. Det kommer senare att användas i 3D-printing av olika emballage

Läs mer

Projekt för 3D-printing har påbörjats

Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp har beviljats 4,1 miljoner kronor från Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts.

Läs mer

Europeanceo: EcoRub leadership bounces back with recycled rubber push

Läs mer här

EcoRubs projekt ACE ett av hundra lovande utvecklingsprojekt inom miljöområdet

Läs mer här

Samarbetsavtal med Roxtec International AB

Ett samarbetsavtal med Roxtec International AB har slutits som gäller återanvändning av slipdamm. Det används till vår andra registrerade handelsvara på REACH/KEMI.

Läs mer

EcoRubs nya valberedning har konstituerat sig

Årsstämman den 25 juni i Hökmark valde en ny valberedning med Suzanne Sandler som valberedningens ordförande. Till övriga ledamöter i valberedningen valdes grundaren och vd Åke Paulsson och styrelsens ordförande Mats Allanson.

Läs mer

Ecorubs första TPRR® material registrerat som handelsvara

Ecorub har registrerat sitt första TPRR® material på REACH/Kemikalieinspektionen

Läs mer

Ökad försäljning andra kvartalet

Försäljningen andra kvartalet 2019 har ökat med 51 % jämfört med samma kvartal 2018.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB (PUBL)

Vid årsstämman i EcoRub AB (publ) (orgnr 556438-0284) den 25:e juni 2019 i Hökmark, Skellefteå kommun  fattades följande beslut:

Läs mer

Ecorub's första formsprutade detalj till extern kund

Ecorub gör nästa vecka sin första leverans av formsprutad TPRR produkt till Exxentric AB som Ecorub tillverkar med egen materialblandning och egna maskiner och verktyg.

Läs mer

Reviderad årsredovisning för 2018 är publicerad

Inga förändringar har skett jämfört med den bokslutskommunike som bublicerades 20190215

Läs mer

Beslut om riktad emission

Styrelsen har beslutat om en riktad emission om 1 M SEK.

Läs mer

Lösen av teckningsoptioner av serie TO 4 B slutförd

Lösenperioden för Ecorubs teckningsoption TO 4 B löpte från och med den 3 maj till och med den 24 maj 2019. Tio aktier per 20190426 gav rätt till nio teckningsoptioner.  En (1) teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ecorub till kursen 0,16 kr. 

Läs mer

EcoRub inleder utvecklingsprojekt med nano-materialet grafen - 2D fab levererar grafen och support

Grafen har en lång rad av unika egenskaper som bland annat ökad slitstyrka, buller­dämpning, slagstyrka, elektriskt ledande, som endast behövs i väldigt liten mängd som inblandning i material för att ge dessa förbättrade egenskaper. EcoRub har beslutat att inleda ett utvecklingsprojekt med målet att uppnå kraftigt förbättrade produktegenskaper genom att tillföra nano-materialet grafen i sina…

Läs mer

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019, kl. 10:00 i EcoRubs lokaler Hökmark 114  930 93 Lövånger.   

Läs mer

Uppskjuten årsstämma

Ecorub har beslutat skjuta på bolagets årsstämma.

Läs mer

Det finns massor med projekt där plastavfall omvandlas till diesel och i bland ny plastråvara som eten. Indonesien är världens nästa största producent av plastavfall. Ett lågteknologiskt projekt har utvecklat en teknik för att göra bränsle (diesel och fotogen) av plastavfall. Tanken är att tekniken ska kunna användas av enskilda personer och av loksamhällen (byar). Kostnaden är ca 10 000 per maskin.

Professionella anläggningar finns som omvandlar 10 ton plastavfall till 10 000 liter Diesel (eller bensin eller fotogen eller eten) per dag.

https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/an-indonesian-charity-is-turning-plastic-waste-into-diesel-fuel/11401386

Sköldpaddor äter plast som liknar sjögräs. Vetenskapmän från University of Exeter  undersöklte 19 sköldpaddor som spolats upp på sträder på Cypern. Alla hade plast i magarna med hade dött av att de fastnat i fiskenät. Plastbitarna är ganska stora och kan inte räknas som mikroplatser.

https://uk.news.yahoo.com/turtles-eat-more-black-green-131904149.html

Studie från Nederländernas “National Institute for Public Health” visar att även vid höga temperaturer avger inte gummigranulat i konstgräsfotbollplaner kemikalier.

Vid 70 grader: “The measurements show that hardly any chemicals were released at these temperatures. The substances are therefore not expected to pose any health risks.”

https://www.rivm.nl/en/news/no-extra-chemicals-released-from-rubbergranulate-at-high-temperatures

Studie som visar att larmen om konstgräsplaner är start överdrivna:

https://www.sdab.se/fakta/undersidor-fakta/ny-studie-visar-att-larmen-om-konstgraesplaner-aer-starkt-oeverdrivna/

EU-Kommissionen förnekar planer på att förbjuda gummigranulat i kontsgräsfotbollsplaner:

https://www.tyreandrubberrecycling.com/latest-news/posts/2019/july/ec-says-no-plan-to-ban-artificial-turf-infill/

Ecorub AB