Varför TPRR®

Nya möjligheter. Om och om igen.

Hemligheten bakom TPRR® är en unik och patenterad metod som i korthet fungerar så här:

  • Kasserade bilddäck samlas in. Vi använder alla slags däck, och med TPRR®-metoden garanterar faktiskt vulkaniseringen att slutprodukten är lika bra eller bättre än ett material som använder nytt rågummi som bas.
  • Däcken klipps i mindre bitar och därefter skiljs gummit från metallen och väven. Dessa bitar mals sedan ned till pulverform. Det gummipulver man får fram blandas sedan med olika typer av återvunnen plast.
  • Bindningen mellan det återvunna gummit och plasten förstärks med en speciell typ av copolymer. Beroende på vilken hårdhet och vilka materialegenskaper som önskas, varieras receptet och vi kan även blanda in olika typer av fibrer för ytterligare styrka.
  • Resultatet kallas TPRR® – en ny, patenterad kategori av material som är baserad på termoplastiskt återvunnet gummi. Materialblandningen kan sedan formas på olika sätt, alltifrån att valsas ut till mattor, till duk för stansning eller rivas ner till pellets för avancerad formsprutning och injektionstekniker.
  • Det nya materialet kan återvinnas om och om igen, vilket gör både slutprodukternas produktion och materialets livscykel mycket miljövänlig.

(Vänster) Bilden visar att bindningen mellan gummipartiklarna i den återvunna plasten är så stark att gummipartiklarna delat sig. Om bindningen inte varit så stark hade partiklarna istället grävt ”gropar”! (Höger) Ett nytt, ultramodernt utvecklingslaboratorium är under utveckling vid Ecorubs nya huvudkontor i Hökmark, Västerbotten. Det innebär att vi kommer att kunna erbjuda en ännu effektivare utveckling och testning av TPRR®-material.

 

Vilka egenskaper söker du?

Eftersom TPRR® ger en blandning av önskvärda egenskaper hos både gummi och plast, är materialet mycket anpassningsbart. Det finns nästan ingen gräns för vilka egenskaper just ditt TRPP-material kan ha. Letar du efter en stötsäker eller extremt hållbar lösning? Eller vill du hellre ha en slutprodukt som är biologiskt nedbrytbar för att minimera påverkan på miljön? Behöver du ett material som tål UV-strålning eller något som är resistent mot svampar och bakterier? Eller är du intresserad av att skapa ditt unika material med egenskaper som världen aldrig tidigare har skådat?
Vi hjälper dig hela vägen.

Vulkanisering har en dramatisk bieffekt: Denna process förändrar själva strukturen i gummimolekylerna så att det är praktiskt taget omöjligt att återvinna. Resultatet är ett växande berg av begagnade däck över hela världen.

I Europa kasseras 300 miljoner bil- och lastbilsdäck varje år, och i USA är siffran lika hög. Eftersom det hittills inte funnits något sätt att helt ”avvulkanisera” gummi, provar länder och företag olika sätt för att stoppa däckberget att växa sig för högt. Man använder de kasserade däcken till markfyllning, mal det till granulat för lek- och sportområden, bränner dem som energikälla etc etc. Eller så ser man bara på när däckberget växer.

Fram tills nu, vill säga.

Det bästa av båda världar…

Med Ecorubs patenterade metod är vulkaniserat gummi inte längre ett problem. Vi vänder den vulkaniserade molekylstrukturen till en fördel. Genom att blanda det återvunna gummit med en speciell copolymer kan vi skapa nya typer av material och kombinera återvunnet gummit med återvunnen plast och biologiska fibrer. På så sätt kan vi skapa ett termoplastiskt gummi som öppnar helt nya möjligheter vad gäller materialegenskaper och helt eliminera de problem som normalt är förknippade med gummi- och plastkombinationer. Vi kallar denna nya kategori av material TPRR® – termoplastiskt återvunnet gummi.

TPRR®-material kan formas och strängsprutas på samma sätt som en termoplast – det går till och med att använda samma utrustning. Slutprodukten ärver också samma önskvärda egenskaper som man normalt hittar i andra gummimaterial, såsom:

SVETSBART

Det innebär att materialet kan svetsas samman till stora ytor, utan risk för att materialet brister i fogarna. Det är till exempel en bra lösning om du vill ha en stor vätskebarriär under en damm eller en deponi.

UV-RESISTENT

Materialet är resistent mot UV-ljus. Gummipartiklarna i materialet är inneslutna i plast, vilket gör det återvunna materialet mer UV-härdat än nytt gummi. Det kan vara bra om du tänker använda materialet för utomhusändamål.

FORMBART

Materialet uppför sig som en termoplast. Eftersom det inte vulkaniseras för att få sin styrka så kan det användas på samma sätt som en termoplast i en extruderings-, eller annan formningsprocess. Detta gör att man kan skapa mer komplicerade former och använda materialet till en stor mängd olika komponenter.

STÖTSÄKERT

Förutom att TPRR® är mycket slitstarkt, behåller det också naturmaterialets egenskaper, vilket gör det extremt stötdämpande och lämpligt för att eliminera vibrationer. Dessutom återtar materialet sin form även efter en mycket omild behandling. Detta gör TPRR® perfekt för produkter och detaljer i utsatta miljöer.

…och för nästa generation

Förutom alla ovan nämnda fördelar är TPRR® – som namnet också antyder – helt återvinningsbart. Inte en gång, inte två, utan om och om igen. Vi kan till och med separera de olika ingående komponenterna i TPRR® om det behövs, vilket gör detta till ett perfekt val för produkter som vill kombinera överlägsna materialegenskaper med hållbara miljöval. TPRR® är verkligen ett material för den cirkulära ekonomin.