Formsprutade produkter

Vi har två egna produkter i produktion och till försäljning.

Dels en plantsticka och dels en trädgårdsplatta,

Till hösten kommer vi att ha en tredje i form av ett kulskydd till dragkrokar som utvecklats tillsammans med  SDAB (Svenska Däckåtervinning AB).

Vi har en  produkt som tillverkas till Exxentric AB  som vi  kan skicka  prover på för att ni ska få en känsla för hur materialet uppför sig.

Plantstickan

Vår första egna formsprutna produkten av  TPRR® är en plantsticka. Den är huvudsakligen tillverkad av pulveriserade bildäck och kapsyler från plastflaskor och en liten mängd pulveriserad bark för utseendets skull. Materialet är registrerat på REACH med nummer 643133-2-501-88 och betecknas inte längre som ett avfall utan är en handelsvara.

Närmare 100 % av våra produkter är gjorda av återvunna polymerer och ibland organiska fibrer. 1 kg av våra produkter sparar in närmare  2,5 liter fossil olja och jämfört med energiåtervinning sparas  2,7 kg  CO2.

Våra produkter är lätt att återvinna och har mycket lång hållbarhet.

Trädgårdssplattan

Denna trädgårdsplatta kommer att finnas för försäljning i höst. Den kommer att finnas i två materialer varav den ena med hög halt av trä och blir brun.

Ladda ned PDF

Skicka förfrågan

Kulskydd för dragkrokar

Detta kulskydd för dragkrokar kommer att tillverkas i samarbete med SDAB (Svensk Däckåtervinning AB).

Toppen visar nu SDAB’s logo men kan bytas ut mot andra företags loggon.

Kulskyddet tillverkas av ett elastiskt TPRR®  baserat på bildäckgummi.

Ecorub AB