Vad är TPRR?

Nya möjligheter. Om och om igen.

Återvunnen råvara till nyproduktion av era produkter

TPRR® – Termo Plastic Recycled Rubber är ett material som används till tillverkning av produkter. TPRR® består av återvunnen plast och gummi och är ett naturligt val för de företag som vill vara en del av den cirkulära ekonomin. Det är 100% återvinningsbart och består av mer än 90% återvunna material. Förutom de miljömässiga fördelarna har TPRR® egenskaper som i flera fall är bättre och gör dem mer hållbara än konventionella material.

Hemligheten bakom TPRR® är en unik och patenterad metod som i korthet fungerar så här:
Bindningen mellan det återvunna gummit och plasten förstärks med en speciell typ av copolymer. Beroende på vilken hårdhet och vilka materialegen- skaper som önskas, varieras receptet med möjlighet att även blanda in olika typer av fibrer för ytterligare styrka. Egenskaperna varierar från styva och slagsega material till elastiska och “stöt-absorberande”.

Resultatet kallas TPRR® – en ny, patenterad kategori av material som är baserad på termoplastiskt återvunnet gummi. Materialblandningen kan sedan formas på olika sätt, alltifrån att valsas ut till mattor, till duk för stansning eller rivas ner till pellets för avancerade formsprutnings- och injektionstekniker.

Det nya materialet kan återvinnas om och om igen, vilket gör både slutprodukternas produktion och materialets livscykel mycket miljövänlig.

Närmare 100 % av våra formsprutningsråvaror är gjorda av återvunna polymerer (och ibland organiska fibrer från trä och strån). 1 kg av våra formsprutnings- råvaror sparar närmare 2,5 liters fossil olja och jämfört med energiåteranvändning sparas 2,7 kg CO2.