Cirkulärt material

Nya möjligheter. Om och om igen.

Ett framtidsmaterial för hållbarhet och cirkulär ekonomi

Generellt är vi i dag duktiga på att sortera ut och skicka vårt avfall för återvinning. Men det räcker inte för att skapa en hållbar värld och byta ut gamla vanor mot en modern cirkulär ekonomi. Vi måste också se till att det som skickas till återvinning kommer i omlopp igen och igen, på riktigt.

Ett företags hållbarhetsarbete kan inte ha som slutpunkt att återvinna det avfall som uppstår i produktion, ett hållbarhetsarbete tar avstamp i återanvändning av det avfall som uppstått. Ecorubs TPRR-material kombinerar två material som i dag är svåra att återvinna i större skala – gummi och plast. Tack vare en unik innovation kan nya insatsmaterial till form- eller strängsprutning formas av återvunnet material. För att driva den cirkulära ekonomin framåt och minska uttaget av jungfruliga material ur vår jords resurser behöver andelen återvunna material ökas väsentligt och storskaligt. En av svårigheterna med att ta vara på det återvunna material som samlats in under decennier har varit lagstiftning.

Ett avfalls väg till ny produkt eller handelsvara är inte lättnavigerad. För att se till att detta sker cirkulärt har Ecorub säkerställt varje steg av processen:

  1. Bolaget är godkända avfallsmottagare så att återvunnet avfall tas om hand på rätt sätt i fabrik
  2. Ecorub har ett eget välutrustat laboratorium där vi kan mäta både ingående och utgående materialparametrar.
  3. TPRR-material är registrerade på REACH (kemikalieinspektionen).

Dessa steg har möjliggjort att de TPRR-material som lämnar fabriken är en ny handelsvara, en produkt som består av mer än 90% återvunnet material. En produkt som hjälper er i ert hållbarhetsarbete och stödjer er cirkulära affärsmodell.

  1. TPRR® utvecklas med visionen att alltid vara ett material som besitter bättre egenskaper än det material som ska ersättas. Exempelvis mer stöt- och köldtåligt vilket ger slutprodukten en mer hållbar produktdesign.
  2. TPRR-material hanteras som vilken annan råvara inom form- och strängsprutning. Inga nya investeringar behövs. Dessutom finns indikation på att TPRR® formsprutas till lägre temperaturer än konventionellt material.
  3. Hållbarheten i materialen verkar för längre användningstid och med möjlighet till återanvändning.
  4. En grundsten är att alla TPRR-material kan följa hela cirkeln i en cirkulär modell. Därför arbetar vi ständigt med projekt för att underlätta för insamling och utsortering av TPRR-material.
  5. TPRR® består i huvudsak på återvunna material som gummi från bildäck och olika typer av återvunnen plast. TPRR® är därför återvunnet och kan återvinnas igen
Ecorub AB