Systematisk Verksamhets-utveckling

Decennier av kunskap. Helt nya möjligheter.

Ett målstyrt arbete

Vi utvecklar vår verksamhet på ett systematiskt och målmedvetet vis.
Vi har under det senaste året investerat i en industribyggnad, maskiner, marknadsföringsresurser, laboratorium och kvalitetssäkring ISO 9001 och 1400 certifiering. Marknadsavdelningen arbetar nu kontinuerligt med att öka medvetenheten om Ecorub inom branschen och därigenom finna nya och fler affärsmöjligheter.

På en extra bolagsstämma i november beslutades det om ett ägardirektiv som lyder:

  • Fokusera på produkten TPRR – Thermo Plastic Recycled Rubber
  • Tillväxtökning för kommande 7 åren skall vara betydande och sikta mot en årlig omsättning på en miljard
  • Vi emotser en kraftfull satsning på marknadsföring och sälj

ISO-certifikat

Certifikat 9001 Sve/Eng 2019-05-09 (PDF) »
Certifikat 14001 Sve/Eng 2019-05-09 (PDF) »