Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Korrigering- Ökad försäljning till och med tredje kvartalet med 48 %- Omvänd vinstvarning

Jämfört med försäljningsökningen det första halvåret har nu försäljningsökningen tredubblats. 

Läs mer

Ökad försäljning till och med tredje kvartalet med 48 %

Jämfört med försäljningsökningen det första halvåret har nu försäljningsökningen tredubblats. 

Läs mer

Styrelseledamot sökes till EcoRub AB

EcoRub är ett tillväxtbolag som utvecklar material och produkter av återvunnet gummi. Över 20 års kunskap och erfarenhet har resulterat i en rad patenterade tekniker som bearbetar återvunnet gummi och återvunnen plast till nya kostnadseffektiva och hållbara gummi- och plastmaterial som på vitala områden har bättre egenskaper än ursprungsmaterialet. Bolagets verksamhet bidrar därigenom till en…

Läs mer

Korrigering - Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)  -  ändring gällande datum.

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 november 2019, kl. 10.00  i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 november 2019, kl. 10.00  i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Läs mer

Ecorub övertar kunder från Nordpolymer AB

Nordpolymer håller på att avveckla sin verksamhet på grund av pensionering.

Läs mer

Världsunika TPRR® produkter

EcoRub har nu registrerat sitt tredje material på REACH/Kemikalieinspektionen. Det första är ett styvt material baserat på bildäck och återvunna kapsyler från drickes flaskor. Det innehåller små mängder av träfibrer som gör att produkter ser återvunnen ut. Det andra är baserat på återvunnen EPDM och emballageplast och är ett robust elastiskt material. Det tredje baserat…

Läs mer

VD återfår 4 800 000 aktier

I samband med avtalet med Bracknor Fund LTD i november 2017 lånade Åke Paulsson, via sitt privata aktiebolag Ecoborealis AB,  ut 4 800 000 aktier i Ecorub som en säkerhet till Bracknor.

Läs mer

Halvårsrapport för EcoRub AB (Publ) januari - juni 2019

· · Nettoomsättning för perioden 1,6 Mkr (1,4) · Resultat efter finansnetto – 4,0 Mkr( – 2,3 ) · Resultat per aktie -0,04 kr (-0,05) · Likvida medel vid periodens slut 2,189 Mkr (0,197) · Försäljningen har ökat med 14 % andra halvåret jämfört med samma period året före. Försäljningen av arbetsplatsmattor ökade med 23…

Läs mer

Halvårsrapport för EcoRub AB (publ) januari - juni 2019 är tidigarelagd och publiceras idag inom kort

Halvårsrapporten för Ecorub AB (publ) januari - juni 2019 är klar och publiceras därför inom kort.

Läs mer

Styrelseledamot lämnar EcoRubs styrelse

Tony Rönnquist har valt att avstå sin plats i styrelsen. Han är verksam i bolaget som marknadschef och äger inte aktier i bolaget och har i enlighet med ”styrelseakademins” rekommendationer valt att inte längre vara med i styrelsen.

Läs mer

Samarbetsavtal med Roxtec International AB

Ett samarbetsavtal med Roxtec International AB har slutits som gäller återanvändning av slipdamm. Det används till vår andra registrerade handelsvara på REACH/KEMI.

Läs mer
Ecorub AB