Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Ecorub övertar kunder från Nordpolymer AB

Nordpolymer håller på att avveckla sin verksamhet på grund av pensionering.

Läs mer

Världsunika TPRR® produkter

EcoRub har nu registrerat sitt tredje material på REACH/Kemikalieinspektionen. Det första är ett styvt material baserat på bildäck och återvunna kapsyler från drickes flaskor. Det innehåller små mängder av träfibrer som gör att produkter ser återvunnen ut. Det andra är baserat på återvunnen EPDM och emballageplast och är ett robust elastiskt material. Det tredje baserat…

Läs mer

VD återfår 4 800 000 aktier

I samband med avtalet med Bracknor Fund LTD i november 2017 lånade Åke Paulsson, via sitt privata aktiebolag Ecoborealis AB,  ut 4 800 000 aktier i Ecorub som en säkerhet till Bracknor.

Läs mer

Halvårsrapport för EcoRub AB (Publ) januari - juni 2019

· · Nettoomsättning för perioden 1,6 Mkr (1,4) · Resultat efter finansnetto – 4,0 Mkr( – 2,3 ) · Resultat per aktie -0,04 kr (-0,05) · Likvida medel vid periodens slut 2,189 Mkr (0,197) · Försäljningen har ökat med 14 % andra halvåret jämfört med samma period året före. Försäljningen av arbetsplatsmattor ökade med 23…

Läs mer

Halvårsrapport för EcoRub AB (publ) januari - juni 2019 är tidigarelagd och publiceras idag inom kort

Halvårsrapporten för Ecorub AB (publ) januari - juni 2019 är klar och publiceras därför inom kort.

Läs mer

Styrelseledamot lämnar EcoRubs styrelse

Tony Rönnquist har valt att avstå sin plats i styrelsen. Han är verksam i bolaget som marknadschef och äger inte aktier i bolaget och har i enlighet med ”styrelseakademins” rekommendationer valt att inte längre vara med i styrelsen.

Läs mer

Samarbetsavtal med Roxtec International AB

Ett samarbetsavtal med Roxtec International AB har slutits som gäller återanvändning av slipdamm. Det används till vår andra registrerade handelsvara på REACH/KEMI.

Läs mer

EcoRubs nya valberedning har konstituerat sig

Årsstämman den 25 juni i Hökmark valde en ny valberedning med Suzanne Sandler som valberedningens ordförande. Till övriga ledamöter i valberedningen valdes grundaren och vd Åke Paulsson och styrelsens ordförande Mats Allanson.

Läs mer

Ecorubs första TPRR® material registrerat som handelsvara

Ecorub har registrerat sitt första TPRR® material på REACH/Kemikalieinspektionen

Läs mer

Ökad försäljning andra kvartalet

Försäljningen andra kvartalet 2019 har ökat med 51 % jämfört med samma kvartal 2018.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB (PUBL)

Vid årsstämman i EcoRub AB (publ) (orgnr 556438-0284) den 25:e juni 2019 i Hökmark, Skellefteå kommun  fattades följande beslut:

Läs mer

Ecorub's första formsprutade detalj till extern kund

Ecorub gör nästa vecka sin första leverans av formsprutad TPRR produkt till Exxentric AB som Ecorub tillverkar med egen materialblandning och egna maskiner och verktyg.

Läs mer
Ecorub AB