Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

EcoRub AB: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin tredje konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen.

Läs mer

EcoRub tillsätter ny VD

I dag den 16:e mars tillträder Susanne Stenmark rollen som VD för EcoRub. Susanne kommer närmast från den operativa ledningsgrupp som tillsattes av EcoRubs styrelse i december 2019, och har sedan dess bland annat arbetat med företagets affärsplan. 

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin andra konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av fyra notes från den andra tranchen.

Läs mer

Månadsbrev Februari - EcoRub inleder 2020 med fler företagskontakter och fler inregistrerade material

Ecorub har registerat in  två ytterligare materialblandningar på REACH/Kemikalieinspektion. Vi har utvecklat fler samarbeten med företag som kan använda dessa material och certifierat två – ett danskt och ett svenskt – i användningen av vårt material.

Läs mer

Samarbete mellan Dutec Plast A/S och Ecorub AB

Ecorub har gjort fullskaleförsök i Danmark med att tillverka en gräsmatteförstärkning - ett markskydd.

Läs mer

Två ytterligare material är registrerade på REACH/Kemikalieinspektionen

Ett mycket styvt och ett elastiskt material har registrerats in.

Läs mer

Återvinningslösningar i Norr AB väljer TPRR från Ecorub

Försöksorder har följts upp med ny order.

Läs mer

Bokslutskommuniké för Ecorub AB (publ) januari - december 2019

JANUARI-DECEMBER · Nettoomsättning för perioden 3,5 Mkr (2,6) · Resultat efter finansnetto -7,4 (– 6,3) · Resultat per aktie -0,05 kr (-0,10) · Likvida medel vid periodens slut 1,7 Mkr (1,9) · Antalet aktier 2019 12 31var 141 931 945. Alla aktier är B-aktier. · Ecorub har under året tagit avgörande steg framåt för att bygga…

Läs mer

Månadsbrev Januari - EcoRub inleder 2020 med affärsplanering och ytterligare materialutveckling!

Ecorub har utökat kapaciteten på produktionssidan.

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin första konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av åtta  notes från den andra tranchen

Läs mer

Ecorub fortsätter att stärka organisationen

Ecorub rekryterar mer personal

Läs mer

Ecorub söker ny vd. Bygger vässad säljorganisation och förstärker produktionen

Ecorub har nu tagit nästa steg för att kraftsamla på forskning och utveckling och försäljning av TPRR-material och produkter.

Läs mer
Ecorub AB