Nyheter

Information till aktieägare samt allmänhetens bevakning

Välj någon av alternativen ovan för att följa allmänhetens och medias bevakning av Ecorubs aktiviteter alternativt den ekonomiska bevakningen

Länk till Fredrik Ardefors (vd för Svensk Däckåtervinning AB) tal i Almedalen 2019

 

Länk till artikel i Affärstidningen Näringsliv om att Ecorub tillverkar ekologiskt gummi av gamla bildäck

Läs artikel här

Länk till intervju med vd Åke Paulsson gjord av P4 Västerbotten, från 20 februari 2019.

Lyssna på inslaget

Ny produktionslinje startklar

Ecorub har investerat i en mycket avancerad utrustning för tillverkning av formsprutningspellets. Det kommer senare att användas i 3D-printing av olika emballage

Läs mer

Projekt för 3D-printing har påbörjats

Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp har beviljats 4,1 miljoner kronor från Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts.

Läs mer

Europeanceo: EcoRub leadership bounces back with recycled rubber push

Läs mer här

EcoRubs projekt ACE ett av hundra lovande utvecklingsprojekt inom miljöområdet

Läs mer här

Lösen av teckningsoptioner av serie TO 4 B slutförd

Lösenperioden för Ecorubs teckningsoption TO 4 B löpte från och med den 3 maj till och med den 24 maj 2019. Tio aktier per 20190426 gav rätt till nio teckningsoptioner.  En (1) teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Ecorub till kursen 0,16 kr. 

Läs mer

EcoRub inleder utvecklingsprojekt med nano-materialet grafen - 2D fab levererar grafen och support

Grafen har en lång rad av unika egenskaper som bland annat ökad slitstyrka, buller­dämpning, slagstyrka, elektriskt ledande, som endast behövs i väldigt liten mängd som inblandning i material för att ge dessa förbättrade egenskaper. EcoRub har beslutat att inleda ett utvecklingsprojekt med målet att uppnå kraftigt förbättrade produktegenskaper genom att tillföra nano-materialet grafen i sina…

Läs mer

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019, kl. 10:00 i EcoRubs lokaler Hökmark 114  930 93 Lövånger.   

Läs mer

Uppskjuten årsstämma

Ecorub har beslutat skjuta på bolagets årsstämma.

Läs mer

Svensk Däckåtervinning beställer demoprodukt

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) inleder samarbete med Ecorub.  Vi hoppas på ett utvecklat samarbete med SDAB, säger Åke Paulsson vd för Ecorub.

Läs mer

Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (PUBL), januari - mars 2019

JANUARI-MARS · Nettoomsättning för perioden 0,53 Mkr (0,71) · Resultat efter finansnetto – 2,0 Mkr (– 0,74) · Resultat per aktie -0,02 kr (-0,01) · Likvida medel vid periodens slut 0,013 Mkr (4,8 Mkr) · Försäljningsutvecklingen under kvartalet ligger i nivå med vår prognos. Kostnaderna ligger också i nivå med vår prognos. · I den…

Läs mer

Kvartalsrapport för EcoRub AB (publ) januari - mars 2019 är tidigarelagd och publiceras idag inom kort

Kvartalsrapporten för Ecorub AB (publ) januari - mars 2019 är klar och publiceras därför inom kort.

Läs mer

Produktionsförsök i Rumänien blev en succe

Rumänska staten planerar en storskaling satsning för att reparera bevattningskanaler med medel från EU

Läs mer

Styrelseordförande tecknar aktier

Styrelseordförande Svante Larsson har beslutat att utnyttja alla sina vederlagsfria teckningsoptioner

Läs mer

Årsstämman är flyttad

Styrelsen har beslutat att flytta på årsstämman på grund av att den sammanfaller med sista dagen för teckningstiden för de vederlagsfria teckningsoptionerna. 

Läs mer

EcoRub har beslutat ge ut vederlagsfria teckningsoptioner

Styrelsen för EcoRub har idag beslutat att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare.

Läs mer

Samarbetsprojektet för 3Dprinting av specialemballage går vidare

Projektet som finansieras av strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D printing har tagit nästa steg.

Läs mer

Artikel om skrönan om mikroplaster:

https://www.ecorub.se/wp-content/uploads/2019/09/Skrönan-om-mikroplaster-1.pdf

Det finns massor med projekt där plastavfall omvandlas till diesel och i bland ny plastråvara som eten. Indonesien är världens nästa största producent av plastavfall. Ett lågteknologiskt projekt har utvecklat en teknik för att göra bränsle (diesel och fotogen) av plastavfall. Tanken är att tekniken ska kunna användas av enskilda personer och av loksamhällen (byar). Kostnaden är ca 10 000 per maskin.

Professionella anläggningar finns som omvandlar 10 ton plastavfall till 10 000 liter Diesel (eller bensin eller fotogen eller eten) per dag.

https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/an-indonesian-charity-is-turning-plastic-waste-into-diesel-fuel/11401386

Sköldpaddor äter plast som liknar sjögräs. Vetenskapmän från University of Exeter  undersöklte 19 sköldpaddor som spolats upp på sträder på Cypern. Alla hade plast i magarna med hade dött av att de fastnat i fiskenät. Plastbitarna är ganska stora och kan inte räknas som mikroplatser.

https://uk.news.yahoo.com/turtles-eat-more-black-green-131904149.html

Studie från Nederländernas “National Institute for Public Health” visar att även vid höga temperaturer avger inte gummigranulat i konstgräsfotbollplaner kemikalier.

Vid 70 grader: “The measurements show that hardly any chemicals were released at these temperatures. The substances are therefore not expected to pose any health risks.”

https://www.rivm.nl/en/news/no-extra-chemicals-released-from-rubbergranulate-at-high-temperatures

Studie som visar att larmen om konstgräsplaner är start överdrivna:

https://www.sdab.se/fakta/undersidor-fakta/ny-studie-visar-att-larmen-om-konstgraesplaner-aer-starkt-oeverdrivna/

EU-Kommissionen förnekar planer på att förbjuda gummigranulat i kontsgräsfotbollsplaner:

https://www.tyreandrubberrecycling.com/latest-news/posts/2019/july/ec-says-no-plan-to-ban-artificial-turf-infill/

Styrelseledamot sökes till EcoRub AB

EcoRub är ett tillväxtbolag som utvecklar material och produkter av återvunnet gummi. Över 20 års kunskap och erfarenhet har resulterat i en rad patenterade tekniker som bearbetar återvunnet gummi och återvunnen plast till nya kostnadseffektiva och hållbara gummi- och plastmaterial som på vitala områden har bättre egenskaper än ursprungsmaterialet. Bolagets verksamhet bidrar därigenom till en mer hållbar utveckling.

 

Affärsidé

EcoRubs affärsidé är att vara ledande i omvandling av återvunnet gummi och plast till nya produkter som ger kunderna ökad konkurrenskraft på väg mot en global cirkulär ekonomi. Bolaget etablerades under 1995 och har sitt huvudkontor i Hökmark. 2014 noterades EcoRab AB på Spotlight Market (dåvarande Aktietorget).

 

Profil på ledamoten

Då bolaget står inför en ny tillväxtfas och idag verkar på en internationell marknad, finns en medvetenhet i styrelsen om att det krävs en satsning kring att utveckla rutiner, processer och etablering av en ny ledningsstruktur.
Därför söker EcoRub till sin styrelse en analytisk och resultatdriven ledamot som med mycket goda kunskaper inom organisation, kompetensförsörjning och HR kan stärka upp befintlig styrelse, som idag består av sex ledamöter (inklusive vd). En person som med hög integritet och stort engagemang deltar i styrelsens diskussioner och har mod att ifrågasätta och komma med egna initiativ.

 

Förväntningar på ledamoten

Han/hon ska:

  • Ha erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete i företag med fokus på effektivitet och affärsnytta
  • Kunna förstå, analysera och föreslå förbättringar av företagets rutiner och processer på såväl lednings- som på styrelsenivå
  • På ett ansvarstagande sätt ha mod att utmana vanetänkande och stimulera till nytänkande
  • Vara en resultatdrivande teamspelare
  • Ha god förståelse för, och gärna erfarenhet av, styrelseuppdrag (Certifikat eller diplom i styrelsearbete är meriterande)
  • Vara affärsmässig och kunna läsa, analysera och kommentera företagets ekonomiska rapportering
  • Erfarenhet av styrning av mindre noterade bolag är en merit

 

Ansökan

Om du är intresserad av uppdraget och anser att du har rätt kvalifikationer ber vi dig mejla din ansökan till valberedningens ordförande Suzanne Sandler på valberedningen@ecorub.se senast den 28 oktober. Märk/Ämne: H19 Styrelseledamot EcoRub, skriv en kort text om varför du är intresserad och kvalificerad för uppdraget. Bifoga ett akuellt Cv gärna formulerat ur ett styrelseperspektiv.

För ytterligare upplysningar kontakta Åke Paulsson 070 663 41 74

Ecorub AB