Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

EcoRub AB: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin femte konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen.

Läs mer

Syllist i TPRR® går i produktion- EcoRub sätter en syllist i återvunnet material på marknaden

Tillsammans med ett lokalt byggföretag, inriktat på ekologiskt byggande, har EcoRub tagit fram en syllist för att utgöra tätskikt mellan grund och byggblock. EcoRub har för detta projekt utvecklat ett ändamålsenligt TPRR®-material. Utformningen av själva verktyget för att kunna producera syllisten har gjorts tillsammans med byggföretaget samt med det plastföretag som kommer att producera syllisten. …

Läs mer

Ny styrelseordförande i EcoRub

EcoRubs styrelse har, i den styrelseformation som valdes vid årsstämman den 24:e juni, hållit ett konstituerade styrelsemöte.  

Läs mer

Kommuniké från årstämma

EcoRub AB (publ) (”Bolaget”) höll under onsdagen den 24 juni 2020 sin årsstämma för verksamhetsåret 2019 i Skellefteå samt via den digitala mötestjänsten GoPlenum, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Läs mer

Årsredovisning samt kompletterade dokument till årsstämma

EcoRub AB (publ) avger här, av styrelsen, antagen årsredovisning.

Läs mer

Krävande testserie till Italien.

Ecorub, Svensk Däckåtervinning och dess motsvarighet i Italien – Ecopneus driver ett projekt att testa TPRR® i markplattor för två krävande objekt.

Läs mer

Två nya material utvecklade och standardiserade

EcoRub har utvecklat två nya TPRR®- material och registrerat dessa på REACH/Kemikalieinspektionen

Läs mer

Erhållit ISO-certifiering för 9001 samt 14001

EcoRub har har sedan 2019 ökat tempot på kvalitetsarbetet med målsättningen att bli ISO-certifierade. Efter en lyckosam revision i februari har vi nu erhållit certifikaten för ISO 9001 samt 14001. Att ISO-certifiera oss enligt de nya standarderna har varit en naturlig del i företagets kvalitetsarbete - där kundnyttan är central.  EcoRubs kvalitetschef Hélen Mkandawire har på…

Läs mer

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Årstämman kommer att hållas onsdag den 24:e juni, kl. 10:00 genom digital medverkan via anpassad programvara

Läs mer

Delårsrapport för Ecorub AB (publ)

Januari - Mars 2020

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin fjärde konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen

Läs mer

Månadsbrev mars 2020, EcoRub bygger vidare för framtiden

Efter en marsmånad med djup inbromsning av hela världsekonomin väljer EcoRub att fortsätta lyfta blicken och se framåt. 

Läs mer
Ecorub AB