Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Nyhetsbrev december 2020 - materialutveckling

EcoRubs strategiska plan och målsättning är att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt. EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled rubber). Materialkaraktärerna spänner…

Läs mer

Rättelse: EcoRubs styrelse har beslutat att genomföra kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 3,08 MSEK

I pressmeddelandet publicerat 2020-12-23 kl 17:09:06 föll väsentlig information bort. EcoRub väljer därmed att publicera pressmeddelandet igen tillsammans med den tidigare saknade informationen. Den information som saknades i det föregående pressmeddelandet är fetmarkerat nedan.  

Läs mer

EcoRubs styrelse har beslutat att genomföra kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 3,08 MSEK

EcoRubs strategiska plan och målsättning är att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt. EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled rubber). Materialkaraktärerna spänner…

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av 2020

EcoRubs strategiska plan och målsättning är att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt. EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled rubber). Materialkaraktärerna spänner…

Läs mer

Delårsrapport EcoRub AB (Publ) Q3 2020

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport Q1-Q3 2020. Delårsrapporten i sin helhet finner ni bifogad till detta meddelande.

Läs mer

Ny bolagsordning registrerad och särskild information om bolagets A-aktieslag

  Inför den extra bolagsstämman den 16:e oktober 2020 lade styrelsen fram följande förslag till beslut. ·        Att i bolagsordningen enbart uppta B-aktier ·        Att antal aktier skall vara lägst 160.278.485 st och högst 641.113.940 st och aktiekapitalet vara lägst 4.006.798 kr och högst 16.027.192 kr ·        Att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagstämma i EcoRub

Idag den 16 oktober hölls en extra bolagsstämma i EcoRub, stämman hölls vid företagets lokaler i Hökmark men gav även möjlighet till närvaro via digital lösning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 oktober 2020, kl. 10.00 i bolagets lokaler Hökmark 114; 932 93 Lövånger, dessutom ges möjlighet till digital närvaro. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Ecorubs hemsida.

Läs mer

Styrelseordförande och VD köper aktier i EcoRub

Styrelseordförande Anders Färnlöf och EcoRubs VD Susanne Stenmark har köpt aktier i bolaget. Styrelseordförandes innehav uppgår till 200 000 stycken aktier och VD:s innehav uppgår till 100 000 stycken aktier. 

Läs mer

EcoRub förstärker med spetskompetens för materialutveckling

Mattias Karlsson kliver i dag in och förstärker EcoRub i rollen som chef för materialutveckling.   

Läs mer

Halvårsrapport jan-jun 2020

Halvår 2020 · Nettoomsättning för perioden 1 350 TSEK (1 611 TSEK) · Resultat efter finansnetto -4 589 TSEK (-3 966 TSEK) · Resultat per aktie -0,03 kr (-0,03) · Antalet aktier 2020-06-30 var 158 740 024. Alla aktier är B-aktier. · Likvida medel vid periodens slut 227 TSEK (2 188 TSEK) · Orderingång halvår 2020 -24% jmf…

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin sjätte konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen.

Läs mer
Ecorub AB