Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Två nya material utvecklade och standardiserade

EcoRub har utvecklat två nya TPRR®- material och registrerat dessa på REACH/Kemikalieinspektionen

Läs mer

Erhållit ISO-certifiering för 9001 samt 14001

EcoRub har har sedan 2019 ökat tempot på kvalitetsarbetet med målsättningen att bli ISO-certifierade. Efter en lyckosam revision i februari har vi nu erhållit certifikaten för ISO 9001 samt 14001. Att ISO-certifiera oss enligt de nya standarderna har varit en naturlig del i företagets kvalitetsarbete - där kundnyttan är central.  EcoRubs kvalitetschef Hélen Mkandawire har på…

Läs mer

Aktieägarna i EcoRub AB (publ), org. nr. 556438-0284, kallas härmed till årsstämma

Årstämman kommer att hållas onsdag den 24:e juni, kl. 10:00 genom digital medverkan via anpassad programvara

Läs mer

Delårsrapport för Ecorub AB (publ)

Januari - Mars 2020

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin fjärde konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen

Läs mer

Månadsbrev mars 2020, EcoRub bygger vidare för framtiden

Efter en marsmånad med djup inbromsning av hela världsekonomin väljer EcoRub att fortsätta lyfta blicken och se framåt. 

Läs mer

EcoRub AB: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin tredje konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av två notes från den andra tranchen.

Läs mer

EcoRub tillsätter ny VD

I dag den 16:e mars tillträder Susanne Stenmark rollen som VD för EcoRub. Susanne kommer närmast från den operativa ledningsgrupp som tillsattes av EcoRubs styrelse i december 2019, och har sedan dess bland annat arbetat med företagets affärsplan. 

Läs mer

European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin andra konvertering till aktier från andra tranchen

I enlighet med det finansieringsavtal med EHGOSF som publicerades 8:e oktober 2018 har de begärt konvertering av fyra notes från den andra tranchen.

Läs mer

Månadsbrev Februari - EcoRub inleder 2020 med fler företagskontakter och fler inregistrerade material

Ecorub har registerat in  två ytterligare materialblandningar på REACH/Kemikalieinspektion. Vi har utvecklat fler samarbeten med företag som kan använda dessa material och certifierat två – ett danskt och ett svenskt – i användningen av vårt material.

Läs mer

Samarbete mellan Dutec Plast A/S och Ecorub AB

Ecorub har gjort fullskaleförsök i Danmark med att tillverka en gräsmatteförstärkning - ett markskydd.

Läs mer

Två ytterligare material är registrerade på REACH/Kemikalieinspektionen

Ett mycket styvt och ett elastiskt material har registrerats in.

Läs mer
Ecorub AB