Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

VD-byte i EcoRub – Isac Andersson blir ny VD för EcoRub

Styrelsen för EcoRub AB (”EcoRub” eller “Bolaget”) har utsett Isac Andersson till ny VD. Isac tillträder tjänsten som VD den 17 maj 2021. Susanne Stenmark fortsätter som VD fram till Isacs tillträdande och kommer även därefter fortsätta som rådgivare till Bolaget på konsultbasis.

Läs mer

Flaggningsmeddelande i EcoRub AB (publ)

Den tidigare kommunicerade kvittningsemissionen (pressmeddelande 2021-02-26 klockan 10:51) kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i EcoRub.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB

Extra bolagsstämma i EcoRub AB ("Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 i Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2020

SAMMANDRAG   · Efterfrågan på återvunna material ökar kraftigt- TPRR® ligger definitivt rätt i tiden · Covid-19 har haft en direkt påverkan på försäljningen inom samtliga varumärken · Nedskrivning av lager påverkar resultatet negativt i Q4 (-400 TSEK) · Genomlysning av företagets finansiella ställning har haft påverkan på resultat- och balansräkning men har inte inneburit…

Läs mer

Bilkompaniet Tråvad väljer TPRR® till en ny produkt

EcoRub AB (publ) och Bilkompaniet Tråvad AB (Bilkompaniet) har i dag undertecknat en avsiktsförklaring beträffande framtagande av en ny produkt med syfte att minska deformation av bildäck vid längre tids uppställning. 

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021 klockan 10:00 i Bolagets lokaler i Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:50. Dessutom ges möjlighet till digital närvaro på extra bolagsstämman. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Bolagets webbplats, www.ecorub.se. Rätt…

Läs mer

Fortsatta blickar mot byggindustrin och Italien-samarbete

EcoRubs strategiska plan och målsättning är trots pågående pandemi att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt.  EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled…

Läs mer

Nyhetsbrev december 2020 - materialutveckling

EcoRubs strategiska plan och målsättning är att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt. EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled rubber). Materialkaraktärerna spänner…

Läs mer

Rättelse: EcoRubs styrelse har beslutat att genomföra kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 3,08 MSEK

I pressmeddelandet publicerat 2020-12-23 kl 17:09:06 föll väsentlig information bort. EcoRub väljer därmed att publicera pressmeddelandet igen tillsammans med den tidigare saknade informationen. Den information som saknades i det föregående pressmeddelandet är fetmarkerat nedan.  

Läs mer

EcoRubs styrelse har beslutat att genomföra kvittningsemission om sammanlagt högst cirka 3,08 MSEK

EcoRubs strategiska plan och målsättning är att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt. EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled rubber). Materialkaraktärerna spänner…

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av 2020

EcoRubs strategiska plan och målsättning är att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt. EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled rubber). Materialkaraktärerna spänner…

Läs mer

Delårsrapport EcoRub AB (Publ) Q3 2020

Pressmeddelandet är en sammanfattning av Delårsrapport Q1-Q3 2020. Delårsrapporten i sin helhet finner ni bifogad till detta meddelande.

Läs mer
Ecorub AB