Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

KALLELSE TILL årsstämma I EcoRub AB

Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284, kallas till årsstämma den 30 juni 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler i Hökmark 114; 932 93 Lövånger, dessutom ges möjlighet till digital närvaro. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Ecorub AB:s webbplats.

Läs mer

EcoRub senarelägger årsstämman till den 30 juni 2021

EcoRub AB meddelar härmed att bolagets årsstämma senareläggs. Årsstämman är planerad att hållas den 30 juni 2021. Bakgrunden till senareläggningen av årsstämman är administrativa skäl. Det ursprungliga datumet för årsstämman var den 16 juni 2021.   För mer information vänligen kontakta: Anders Färnlöf, styrelseordförande anders.farnlof@sdab.se Isac Andersson, VD Isac.andersson@ecorub.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,…

Läs mer

Avtal tecknat med Odin Target

EcoRub AB har idag tecknat avtal med Odin Target AB gällande arbetsplatsmattor till Polishögskolan i Borås.

Läs mer

Rättelse EcoRub AB: EcoRub genomför nyemission

Rättelsen gäller att MAR ettiketten inte kom med. Styrelsen i EcoRub AB har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 februari 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 1 171 988,51 kronor genom emission av 46 881 457 Units vid fulltecknad emission. Vid stort intresse för emissionen har…

Läs mer

EcoRub AB: EcoRub genomför nyemission

Styrelsen i EcoRub AB har med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 februari 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 1 171 988,51 kronor genom emission av 46 881 457 Units vid fulltecknad emission. Vid stort intresse för emissionen har styrelsen möjlighet att nyttja en övertilldelningsoption av högst…

Läs mer

Delårsrapport Q1 2021

SAMMANDRAG Q1 · Efterfrågan på återvunna material ökar och spås komma att öka ännu kraftigare i framtiden. TPRR® ligger definitivt rätt i tiden · Covid-19 har fortsatt en negativ försäljningsinverkan. · LOI med Bilkompaniet i Tråvad AB beträffande framtagande av en ny produkt tillverkad i TPRR® · Samarbete med NEFAB beträffande att ersätta jungfruligt material…

Läs mer

Letter Of Intent med Sandviks Plast AB i Holmsund

EcoRub Ab och Sandviks Plast AB har idag tecknat LOI

Läs mer

Tidigareläggning av kvartalsrapport

Vi har beslutat att tidigarelägga publicering av kvartalsrapporten för kvartal 1, 2021. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 14 Maj 2021 istället för den 21 Maj 2021 som tidigare kommunicerat.

Läs mer

Förtydligande: Sex nya standardmaterial

EcoRub AB presenterar sex stycken nya standardmaterial för försäljning.

Läs mer

Sex nya standardmaterial

Nu kan vi på EcoRub AB pressentera sex stycken standardmaterial. 

Läs mer

Isac Andersson tillträder som VD i EcoRub AB

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen utsett Isac Andersson till VD i EcoRub AB. Isac Andersson tillträder per idag. I samband med att Isac tillträder så lämnar tidigare VD Susanne Stenmark sitt operativa uppdrag. För mer information vänligen kontakta: Isac Andersson CEO isac.andersson@ecorub.se 070-399 71 07 Anders Färnlöf, styrelseordförande anders.farnlof@ecorub.se 076-147 74 58

Läs mer

EcoRub och NEFAB samarbetar kring mer miljövänligt material - utvärderar TPRR®

 

Läs mer
Ecorub AB