Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Tidigareläggning av kvartalsrapport

Vi har beslutat att tidigarelägga publicering av kvartalsrapporten för kvartal 1, 2021. Nytt publiceringsdatum är fredagen den 14 Maj 2021 istället för den 21 Maj 2021 som tidigare kommunicerat.

Läs mer

Förtydligande: Sex nya standardmaterial

EcoRub AB presenterar sex stycken nya standardmaterial för försäljning.

Läs mer

Sex nya standardmaterial

Nu kan vi på EcoRub AB pressentera sex stycken standardmaterial. 

Läs mer

Isac Andersson tillträder som VD i EcoRub AB

  Som tidigare kommunicerats har styrelsen utsett Isac Andersson till VD i EcoRub AB. Isac Andersson tillträder per idag. I samband med att Isac tillträder så lämnar tidigare VD Susanne Stenmark sitt operativa uppdrag. För mer information vänligen kontakta: Isac Andersson CEO isac.andersson@ecorub.se 070-399 71 07 Anders Färnlöf, styrelseordförande anders.farnlof@ecorub.se 076-147 74 58

Läs mer

EcoRub och NEFAB samarbetar kring mer miljövänligt material - utvärderar TPRR®

 

Läs mer

VD-byte i EcoRub – Isac Andersson blir ny VD för EcoRub

Styrelsen för EcoRub AB (”EcoRub” eller “Bolaget”) har utsett Isac Andersson till ny VD. Isac tillträder tjänsten som VD den 17 maj 2021. Susanne Stenmark fortsätter som VD fram till Isacs tillträdande och kommer även därefter fortsätta som rådgivare till Bolaget på konsultbasis.

Läs mer

Flaggningsmeddelande i EcoRub AB (publ)

Den tidigare kommunicerade kvittningsemissionen (pressmeddelande 2021-02-26 klockan 10:51) kommer att ha följande påverkan på ägarandelarna i EcoRub.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i EcoRub AB

Extra bolagsstämma i EcoRub AB ("Bolaget") hölls idag den 26 februari 2021 i Hökmark 114; 932 93 Lövånger.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2020

SAMMANDRAG   · Efterfrågan på återvunna material ökar kraftigt- TPRR® ligger definitivt rätt i tiden · Covid-19 har haft en direkt påverkan på försäljningen inom samtliga varumärken · Nedskrivning av lager påverkar resultatet negativt i Q4 (-400 TSEK) · Genomlysning av företagets finansiella ställning har haft påverkan på resultat- och balansräkning men har inte inneburit…

Läs mer

Bilkompaniet Tråvad väljer TPRR® till en ny produkt

EcoRub AB (publ) och Bilkompaniet Tråvad AB (Bilkompaniet) har i dag undertecknat en avsiktsförklaring beträffande framtagande av en ny produkt med syfte att minska deformation av bildäck vid längre tids uppställning. 

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i EcoRub AB (publ)

Aktieägarna i EcoRub AB, org.nr 556438-0284 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 februari 2021 klockan 10:00 i Bolagets lokaler i Hökmark 114; 932 93 Lövånger. Inregistrering till stämman börjar klockan 9:50. Dessutom ges möjlighet till digital närvaro på extra bolagsstämman. Hur det går till kommer att finnas redovisat på Bolagets webbplats, www.ecorub.se. Rätt…

Läs mer

Fortsatta blickar mot byggindustrin och Italien-samarbete

EcoRubs strategiska plan och målsättning är trots pågående pandemi att fördubbla omsättningen under 2021 och uppnå ett positivt resultat med bibehållen utvecklingstakt.  EcoRub är ett green-tech bolag i den cirkulära värdekedjan med en unik förmåga att använda återvunnen plast och gummi till nya insatsmaterial. Vi skapar en helt ny materialkategori under namnet TPRR (Thermoplastic recycled…

Läs mer
Ecorub AB