Pressmeddelanden

Cirkulära nyheter

Ecorub skriver samarbetsavtal med lostboyslab och industry, båda marknadsledande inom 3D printing av återvunna material

Ecorub, lostboyslab och Industry har idag signerat ett samarbetsavtal som innebär att de tre företagen ska samarbeta kring försäljning, forskning, teknisk utveckling och affärssamarbeten inom 3D printning inom området för återvunna termoplaster, gummi och fibermaterial för skapandet av komponenter och produkter inom en stor rad industrier som alla kommer bli påverkade av den 4:e industriella…

Läs mer

Halvårsrapport Ecorub AB

SAMMANDRAG Q2 • Isac Andersson börjar som ny VD 23/4 • Nyemission genomförd med 182% teckning • Sex stycken standardmaterial TPRR® är klara för serieproduktion • Efterfrågan på återvunna material ökar och spås komma att öka ännu kraftigare i höst. TPRR® ligger definitivt rätt i tiden • Covid-19 har fortsatt en negativ försäljningsinverkan för affärsområdet…

Läs mer

EcoRub tillförs 4,56 MSEK

EcoRub tillförs 4,56 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner utfärdade i samband med finansieringsavtal under 2017-2019 med European High Growth Opportunities Securitization Fund och Bracknor Fund Ltd.

Läs mer

Rättelse: EcoRub AB: Nyemission registrerad

Rättelsen gäller att MAR ettiketten kom med: EcoRub AB avslutade fredag den 15 juni sin företrädesemission. Därutöver beslutade styrelsen att nyttja den överteckningsoption som var möjlig. Emissionerna tillförde bolaget 11 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

EcoRub AB: Nyemission registrerad

EcoRub AB avslutade fredag den 15 juni sin företrädesemission. Därutöver beslutade styrelsen att nyttja den överteckningsoption som var möjlig. Emissionerna tillförde bolaget 11 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i EcoRub AB

EcoRub AB, org.nr 556438-0284 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 30 juni 2021 kl. 10:00 i bolagets lokaler i Högmark 114; 932 93 i Lövånger. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Läs mer

3D-printning av TPRR®-material tillsammans med BLB industries AB

Nu har vi på EcoRub varit hos BLB Industries AB och testat 3D-printa våra standardmaterial.

Läs mer

EcoRub AB: Nyemission i EcoRub övertecknad

EcoRub AB avslutade tisdag den 15 juni sin företrädesemission. Emissionen om 9,4 MSEK tecknades till 17,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 181 %. Med anledning av den kraftiga överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja möjligheten att utöka emissionen med överteckningsoptionen som var en del av villkoren i emissionen. EcoRub tillförs därmed ytterligare 1,6 MSEK,…

Läs mer

Lyckad strängsprutning med TPRR® i produkter från Sandviks Plast

Strängsprutning med TPRR® utfördes under veckan där prototyper av flertalet lister och profiler tillverkades. Sandviks Plast är nöjda med resultatet och har pratat med sina kunder som också de är intresserade att ersätta deras befintliga plaster med återvunnen TPRR®.

Läs mer

EcoRub AB (Publ) Årsredovining 2020

EcoRub AB publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Läs mer

Prototyptillverkning i TPRR® genom 3D-printning för två pågående kundcase

EcoRub kommer att tillverka två prototyper utav standardiserade TPRR® material genom BLB Industries 3D-printning process. Den ena produkten är en bildäckskudde för uppställning av bilar från Bilkompaniet Tråvad AB. Den andra produkten är en patenterad konstruktion av SYK Innovation AB för optimerad hantering vid tömning av hushållsavfall från soptunnor.

Läs mer

EcoRub AB: Nyemission i EcoRub inleds m å ndag den 31 maj

Måndag den 31april 2021 inleds företrädesemissionen i EcoRub AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning, samt ytterligare kapital vid lösen av teckningsoptionerna i mars 2021. Emissionen är säkerställd till drygt 37 procent genom teckningsåtaganden från huvudägare, styrelseledamöter, ledande befattningshavare och nya investerare som gjort teckningsåtaganden utan ersättning. Huvudägaren har därutöver…

Läs mer
Ecorub AB