Miljönytt

Cirkulära nyheter

Artikel om skrönan om mikroplaster:

Läs artikel (pdf) »


Det finns massor med projekt där plastavfall omvandlas till diesel och i bland ny plastråvara som eten. Indonesien är världens nästa största producent av plastavfall. Ett lågteknologiskt projekt har utvecklat en teknik för att göra bränsle (diesel och fotogen) av plastavfall. Tanken är att tekniken ska kunna användas av enskilda personer och av loksamhällen (byar). Kostnaden är ca 10 000 per maskin.

Professionella anläggningar finns som omvandlar 10 ton plastavfall till 10 000 liter Diesel (eller bensin eller fotogen eller eten) per dag.

Läs artikel »


Sköldpaddor äter plast som liknar sjögräs. Vetenskapmän från University of Exeter undersöklte 19 sköldpaddor som spolats upp på sträder på Cypern. Alla hade plast i magarna med hade dött av att de fastnat i fiskenät. Plastbitarna är ganska stora och kan inte räknas som mikroplatser.

Läs artikel »


Studie från Nederländernas “National Institute for Public Health” visar att även vid höga temperaturer avger inte gummigranulat i konstgräsfotbollplaner kemikalier.

Vid 70 grader: “The measurements show that hardly any chemicals were released at these temperatures. The substances are therefore not expected to pose any health risks.”

Läs artikel »


Studie som visar att larmen om konstgräsplaner är start överdrivna:

Läs artikel »


EU-Kommissionen förnekar planer på att förbjuda gummigranulat i kontsgräsfotbollsplaner.

Läs artikel »