Tillverkning

Kompetens och kapacitet

Vid vårt huvudkontor i Hökmark, Lövånger har vi nu samlat företagets materialkompetens och produktionskapacitet. Detta för att erbjuda kunder och samarbetspartner ännu större möjligheter att testa nya material, prototyper och provserier. Vår målsättning är att skaffa en bred maskinpark som möjliggör såväl form- som strängsprutning, stansning och laminering samt mycket hög kapacitet för pellettering av våra TPRR®-material. Det gör det möjligt att leverera råmaterial till alla typer av formsprutningsindustrier.

(Vänster) Upprullning av EcoRub´s gummiduk vid ett försök i Holmsund. (Höger)
Trallplatta tillverkad i Italien av EcoRub’s material.

Den maskinutrustning som vi har

 • Maskinutrustning för tillverkning av formsprutningspellets i olika kvalitéer
 • Formsprutor med 75, 100 & 650 tons låskraft
 • Fräsmaskin för gummiplattor/skivor
 • Hydraulsax för att klippa gummiskivor och plattor
 • Stans
 • Svets för dukar

 

Den maskinutrustning vi planerar för

 • Strängsprutningsutrustning
 • Maskin för tillverkning av gummi rör, muffar, tillbehör
 • Stans för detaljer upp till 1,5×1,5 meter
 • Kalander för tillverkning av gummimattor
 • Formpressningsutrustning
 • Maskin för laminering av färg, text och logotyper och bild på gummimattor/skivor
Ecorub AB