Vår kompetens

Decennier av kunskap. Helt nya möjligheter.

20 års forskning och utveckling har gett goda resultat

Vid fabriken i Hökmark, Lövånger finns en direkt närhet mellan utveckling och produktion vilket skapar korta ledtider från idé, till utveckling och möjlighet till skarpa produktionstester. Ecorub har byggt upp ett välutrustat laboratorium med en utvecklingsavdelning som förfogar över egna produktionsmaskiner. Detta ger dig möjlighet att testa nya eller kundanpassade TPRR®-material i slutproduktion eller i mindre serier.

Tillgången till modern teknik och produktionsutrustning skapar unika forsknings- och utvecklingsmöjligheter där Ecorub tillsammans med partners, branschspecialister och forskare testar nya lösningar och nya egenskaper hos TPRR®-material för framtida produkter och produktionsmetoder. Genom dessa partnerskap hittar vi lösningar på? svåra materialproblem och kombinerar detta med en kapacitet att producera prototyper eller testbatcher. På så sätt ges du möjlighet att utforska nya material eller testa nya gränser innan ni bestämmer er för vägen framåt.

Tack vare det stora spannet i egenskaper så finns egentligen inga begränsningar till vad TPRR-materialen kan användas till. TPRR® unikitet kommer extra väl till pass inom följande områden…