Framtidens material

Decennier av kunskap. Helt nya möjligheter

Från avfall till nya cirkulära material

Generellt är vi duktiga på att sortera ut och skicka vårt avfall för återvinning. Men det räcker inte för att skapa en hållbar värld och byta ut gamla vanor mot en modern cirkulär ekonomi. Vi måste också se till att det som skickas till återvinning kommer i omlopp igen och igen, på riktigt.
Som det ser ut idag så återvinns inte plastmaterial i några väsentliga mängder. Inte heller bildäck där en utmaning har varit att man inte hittat någon bra applikation för materialåtervinning. Det flesta bildäck energiåtervinns, det vill säga att de bränns upp och man tar till vara på energin den processen ger.

Vårt material TPRR® har som så många andra innovationer sina rötter i ett misslyckat projekt på 90-talet. Ecorubs grundare och innovatör Åke Paulsson tog dock lärdom av motgången och började laborera med det som i dag är TPRR®. Det som från början sågs som en omöjlighet är i dag en verklighet där återvunnet gummi och plast i dag bildar ett helt nytt material som kan återvinnas om och om igen.

TPRR® ger en blandning av egenskaper hos både gummi och plast. Tack vare detta är materialet mycket anpassningsbart. Det finns nästan ingen gräns för vilka egenskaper just ditt TPRR-material kan ha. Letar du efter en stötsäker eller extremt hållbar lösning? Behöver du ett material som tål UV-strålning eller något som är resistent mot svampar och bakterier? Eller är du intresserad av att skapa ditt unika material med egenskaper som världen aldrig tidigare har skådat? Vi hjälper dig hela vägen.