Expertis och utveckling 

Material, prototyper och produktionsmetoder

Bilindustrin
Vi arbetar med att utveckla nya material med mycket specifika egenskaper för den sydeuropeiska och asiatiska bilindustrin. Målet i båda projekten är att eliminera produktions- och materialbegränsningar som traditionella lösningar innebär genom att ersätta dessa med skräddarsydd TPRR®. Det nya materialet innebär också en rad nya ekologiska fördelar.

 

Elektronik

En nyutvecklad variant av vårt TPRR®-material ger snabbare cykeltider och lägre energikrav för formsprutning. Ett av de största europeiska tillverkarna av i branschen har testat materialet i sin befintliga produktionsutrustning med mycket goda resultat. Det nya materialet har också en hög isoleringsfaktor och formstabilitet vilket avsevärt minskar behovet av efterbehandling.

 

Järnväg

Denna energieffektiva och miljövänliga form av transporter har många fördelar, men har också kämpat med ljud- och vibrationsproblem, särskilt när det gäller tåg med högre hastigheter. I samarbete med järnvägsindustrin arbetar vi därför med att lösa problemet genom med nya, hållbara och vibrationsadsorberande material. En annan fördel är materialets förmåga att motstå tungt tryck utan permanent deformation. Branschrepresentanter i både Europa och Asien har visat stort intresse för dessa nya möjligheter.

 

Jordbruk

Vi arbetar med ett svenskt företag som specialiserat sig på produkter för den nordiska jordbruks- och djurindustrin. Foderringar, väggbeklädnader och fuktskydd med unika materialegenskaper som är mycket tåliga mot väderpåverkan, underlättar underhåll och hantering och har en slitstyrka som är oöverträffad.

 

Arbetsmiljöer

Vi tillhandahåller TRPP-råmaterial för produktion av specialmattor för offentlig, industriell och kontorsmiljö. Mattorna är extremt slitstarka och ger dessutom dagliga, ergonomiska fördelar.

Ecorub AB