Expertis och utveckling 

Material, prototyper och produktionsmetoder

På vårt nya huvudkontor i Hökmark, Västerbotten i hjärtat av Sverige hittar du toppmodern teknik och produktionsutrustning för att utveckla och producera olika TPRR®-material. Här är också våra forsknings- och utvecklingsmöjligheter där vi tillsammans med partners, branschspecialister och forskare testar nya lösningar och nya ”smaker” av TPRR®-material för framtida produkter och produktionsmetoder. Vi hittar lösningar på olösliga materialproblem och kombinerar detta med en kapacitet att producera prototyper eller testbatcher. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att utforska nya material eller testa nya gränser innan de bestämmer sig för vägen framåt.

För närvarande arbetar vi med speciella uppdrag inom följande områden:

Bilindustrin

Vi arbetar med att utveckla nya material med mycket specifika egenskaper för den sydeuropeiska och asiatiska bilindustrin. Målet i båda projekten är att eliminera produktions- och materialbegränsningar som traditionella lösningar innebär genom att ersätta dessa med skräddarsydd TPRR®. Det nya materialet innebär också en rad nya ekologiska fördelar.

 

Elektronik

En nyutvecklad variant av vårt TPRR®-material ger snabbare cykeltider och lägre energikrav för formsprutning. Ett av de största europeiska tillverkarna av i branschen har testat materialet i sin befintliga produktionsutrustning med mycket goda resultat. Det nya materialet har också en hög isoleringsfaktor och formstabilitet vilket avsevärt minskar behovet av efterbehandling.

 

Järnväg

Denna energieffektiva och miljövänliga form av transporter har många fördelar, men har också kämpat med ljud- och vibrationsproblem, särskilt när det gäller tåg med högre hastigheter. I samarbete med järnvägsindustrin arbetar vi därför med att lösa problemet genom med nya, hållbara och vibrationsadsorberande material. En annan fördel är materialets förmåga att motstå tungt tryck utan permanent deformation. Branschrepresentanter i både Europa och Asien har visat stort intresse för dessa nya möjligheter.

 

Jordbruk

Vi arbetar med ett svenskt företag som specialiserat sig på produkter för den nordiska jordbruks- och djurindustrin. Foderringar, väggbeklädnader och fuktskydd med unika materialegenskaper som är mycket tåliga mot väderpåverkan, underlättar underhåll och hantering och har en slitstyrka som är oöverträffad.

 

Arbetsmiljöer

Vi tillverkar specialmattor för offentlig, industriell och kontorsmiljö. Mattorna är extremt slitstarka och ger dessutom dagliga, ergonomiska fördelar.

Naturligtvis är detta bara några exempel på pågående projekt.

TPRR® kan vara ett starkt alternativ för energi och offshore, jordbruk och andra områden där avancerade eller specifika funktioner behövs för att lösa problem som behöver nya materialegenskaper eller fler ekonomiska produktionsalternativ. Speciellt när dessa egenskaper är tillgängliga i ett återvinningsbart material som överensstämmer med FN: s hållbarhetsmål samt EU: s mål när det gäller en cirkulär ekonomi.

Kontakta oss för mer information.