Eco Innovation

EU gjorde en utlysning för att stödja innovationer inom miljöområdet. Innovationerna måste vara färdigutecklade och stå inför att introduceras på marknaden. Man har konstaterat att här finns stora brister i möjligheten att finansiera en marknadsintroduktion. Därför ställer EU upp med ett stöd på 50%. År 2009 lämnades det in 202 ansökningar och 45 av dessa godkändes. Ecorubs ansökan kallad ”ACE – Advanced pre-Commercialization of Eco rubber material”  godkändes med projektstart juli 2010. Projektet är  nu slutfört.

 

Plastovationer Miljö

Tidningen Plastforum tilldelade Ecorub branschpriset ”Plastovationer Miljö” vid Elmia Subcontractor 2015. Priset delas ut till ett företag som i en produkt använt plast, gummi eller kompositer på ett sådant sätt att andra material kunnat ersättas och produkten ifråga kunnat göras bättre, billigare och mer miljöriktig.

Motivering löd:
Ecorub AB har som affärsidé att göra värde av avfall. Med produkt och teknologi är man en del av ett kretslopp där material som tidigare varit svåra att återanvända nu kan appliceras på många produkter och i många sammanhang. Att man bidrar till ökad återanvändning av material och dessutom minskar belastningen på miljön är ett extra plus.