Mervärde med mindre avtryck

Vi återvinner begagnade bildäck och konsumentplast (returmaterial) för att skapa ett hållbart material med höga materialegenskaper. Genom att utgå från återvunna råvaror i vår tillverkningsprocess kan vi förädla avfallsberget bestående av gamla bildäck och plastsopor till något nytt och mer hållbart. Vi använder inget nytt gummi eller ny plast i vår process, vilket gör att vi tär mindre på jordens resurser.

Ja, hållbart kan vara billigt!

Vårt material är även kostnadseffektivt eftersom gummit och plasten vi använder i processen finns i stora mängder. Det gör att vi kan producera vårt material i Sverige och ändå ha en total kostnadsnivå som gör att vi kan konkurrera med material från andra sidan jorden. På så vis bidrar vi även till ett mer hållbart samhälle.