Idag så kasseras mer än 3,3 miljoner ton-begagnade däck varje år i Europa och cirka 78 tusen ton i Sverige via Svensk Däckåtervinning. Redan nu finns 1 miljard ton samlade i Europa. Dessa bildäck används till ett antal olika produkter, eller som bränsle.* Det finns med andra ord en ofattbar stor mängd däck att tillgå i vår produktion av nytt material.

 

 

EcoRub AB har utvecklat en metod för materialåtervinning av gamla utslitna bildäck där:

  1. Kasserade bilddäck samlas in.
  2. Däcken klipps först i mindre bitar och därefter skiljs gummit från metallen och väven. Dessa bitar av gummi mals sedan ned till pulverform. Det gummipulver man får fram blandas med återvunnen plast.
  3. Bindningen mellan det återvunna gummit och plasten förstärks med en typ av molekyler som heter copolymerer. Beroende på vilken hårdhet materialet skall ha så varieras receptet och man kan även blanda in olika typer av fibrer för ytterligare styrka. Materialet kallas TPR, eller termoplastiskt gummi. Metoden som vi använder oss av är patenterad för Europa.
  4. Blandningen kan sedan formas på olika sätt. Antigen valsas den ut till duk eller mattor, eller rivs ner till pellets för formsprutning.
  5. Av det nya materialet tillverkas nya produkter. Materialet kan återvinnas om och om igen.

* http://www.svdab.se/

Materialåtervinning

I huvudsak återvinns gummiråvaran från uttjänta däck genom att däcken mals till pulver eller granulat. Det finns två huvudmetoder: Antingen mals däcken i rumstemperatur eller också kyls de till mycket låga temperaturer och krossas. I bägge fallen separeras gummit sedan från textil- och metallrester.

Den framtagna gummiråvaran kan användas till mycket, men får dock inte riktigt samma goda egenskaper som jungfrulig gummiråvara.

Exempel på användningsområden:

· Golvmattor och golvplattor för ladugårdar, idrottsanläggningar, allmänna miljöer

· Beläggning löparbanor

· Konstgräsfotbollsplaner

· Inblandning i asfalt i vägbeläggningar

· Bullerskärmar för trafikleder

· "Fötter" för trafikskyltar