Hållbart

EcoRubs material är hållbart, mångfasetterat och har höga materialegenskaper. Det är materialets grundläggande egenskaper som gör att det går att använda i en mängd sammanhang.

Svetsbart

Materialet är svetsbart. Det gör att de dukar vi tillverkar kan svetsas ihop till stora sjok. Det är exempelvis bra om man ska ha en stor vätskebarriär över en yta under en damm, eller en deponi.

UV-beständigt

Materialet tål UV-ljus. De gummipartiklar som finns i materialet är inneslutna i plast vilket gör materialet UV-härdigare än jungfruligt gummi. Det kan vara bra om man tänker sig att använda materialet utomhus.

Formbart

Materialet uppför sig som en termoplast. Eftersom materialet inte vulkaniseras för att få sin styrka så kan det användas på samma sätt som en termoplast i en extruderingsprocess, eller annan formningsprocess. Det gör att man kan forma mer komplicerade former och använda materialet till en stor mängd olika komponenter.

Vad mer kan man använda materialet till?

Idag används råmaterialet för att producera tät duk sk geomembran, men även till arbetsplatsmattor, foderringar, stallmattor, halkskyddsmattor för båtar. Materialet har möjligheter där endast fantasin sätter gränser. Kontakta oss för att förverkliga din idé