Nu har vi beslutat att köpa en plastsvets för att kunna tillverka dukar till trädgårdsdammar, enskilda avlopp mm.  Under september ska vi finjustera ett recept för tillverkning av dessa gummidukar och kring månadsskiftet september/oktober tillverkar vi ett lager av dessa och börjar sälja!