• EcoRub har möjlighet att göra material som kan användas inom många olika områden. Därför är det av största vikt att vi kan arbeta på ett strukturerat sätt gentemot våra kunder så att vi kan ta fram ett material som passar just dem. Vi kan inte vara experter på alla de användningsområden som finns, men däremot kan vi bli experter på att ta fram ett material som har just de egenskaper som efterfrågas. Vi har därför tagit fram ett enkelt dokument som visar hur vi arbetar för att komma fram till vad just du behöver av ditt material från EcoRub.

  • EcoRubs anläggning i Holmsund erbjuder en mycket hög produktionskapacitet.

    ECORUBS_ARBETSSATT.PDF