Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

31 januari 2018 08:56 | Nyhet

BRACKNOR FUND LTD HAR PÅKALLAT KONVERTERING TILL AKTIER

 • I enlighet med ingånget finansieringsavtal och utbetalningen av första tranchen som är ett konvertibelt lån har nu fyra posterna påkallats för konvertering till aktier.

  Tranchen som var på 250 000 € är uppdelad på 25 poster. Två av dessa har tidigare konverteras till aktier och nu ska ytterligare fyra konverteras. Idag, 20180129, har fyra påkallats för konvertering.

  Kursen är 0,50 kr och motsvarar 777 576 aktier med ett värde av 388 788 kr. Det innebär att antalet aktier ökar från 52 215 455 aktier till 52 993 031 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 1,5 procent.

  Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018.

  Åke Paulsson

  Vd

  ake.paulsson@ecorub.se

  070 66 34 174

  EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material - ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.