Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

4 december 2017 16:48 | Nyhet

BRACKNOR FUND LTD'S KONVERTERING TILL AKTIER HAR GENOMFÖRTS

  • I enlighet med ingånget finansieringsavtal godkänt av extra bolagsstämma den 29 september 2017 utgår i samband med påkallandet av den första tranchen en engagemangsavgift till Bracknor i form av kvittningsemission av tre (3) konvertibler med ett nominellt värde om vardera 97 197 kronor. EcoRub meddelande den 28:e november att Bracknor Fund LTD påkallet konvertering till aktier och det är nu denna som genomförts.

    Kursen blev 0,50 och motsvarar 583 182 aktier med ett värde av 291 591 kr. Det innebär en utspädning från 51 243 485 aktier till 51 826 667 aktier och motsvarar 1,1 procent.

    Aktiekapitalet är nu 1 295 666,30 kr.

    Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017.