Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

3 juli 2017 14:24 | Nyhet

Extrastämma inställd

 • På grund av formaliefel i kallelsen till den extra bolagsstämman den 6:e juli har den inställts.

  Ny kallelse kommer att skickas ut angående konvertibelt lån från styrelseledamöter med kursen 0,65 kr. Extrastämman kommer att hållas i den 2:a augusti.

  Eftersom de styrelseledamöter som ska erbjudas konvertibler är jäviga vid ett beslut i styrelsen om kallelsen måste tågordningen bli en annan. Vi återkommer om detta.

  Åke Paulsson

  Vd

  ake.paulsson@ecorub.se

  070 66 34 174

  EcoRub AB (publ): EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.