Filtrera nyheter

Alla Nyheter Pressmeddelanden

27 mars 2017 14:56 | Nyhet

EcoRub - Åke Paulsson invald i styrelsen för ETRA.

  • ETRA (European Tyre Recycling Assiociation) är en världsledande organisation som representerar hela fältet av aktörer som på något sätt arbetar med och för återanvändning av gummi. Numera med medlemmar och anslutna från andra världsdelar. Man har samarbete med 64 EU organ och EU projekt. En del projekt bedrivs i Asien och t.ex. Afrika.

    Åke Paulsson utsågs till styrelseledamot med särskilt ansvar för Skandinavien och områden med termoelastiska gummiprodukter med undergrupper.

    EcoRub är fortfarande enda företag i EU med sin teknik. EcoInnovations programmets motivering för stöd till EcoRub gäller fortfarande:

    “The creating of Europe´s first value chain of recycled rubber from end-of-life tyres to high quality rubber & plastic end products brings the beginning of a solution for the recycling of tires in Europe.”

    Mandatperioden är fem år.